Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Прозорецът към Руския театър

Прозорецът към Руския театър

27-о издание на най-големия фес­тивал на рус­кия театър „Златна маска“ в Мос­ква протича през фев­руари, март, април. За това време в Мос­ква може да видят най-силните спек­такли от цялата страна. Номинирани за голямата наг­рада са 56 спек­такли и 189 час­тни номинации. Тър­жес­т­вуват всички видове теат­рално изкуство-драма, опера, балет, оперета, съв­ременен танц, мюзикъл, кук­лено изкус­тво. Церемонията по наг­раж­даването ще стане на 22 април в кон­цер­тна зала «Зарядье».

Златна маска“ е учреден през 1993 г. от Съюза на теат­рал­ните дейци на Русия, той обх­ваща всички жан­рове. Фес­тивалът протича “на живо“, но неговата сек­ция Russian Case, която е за чуж­дес­т­ранна пуб­лика, премина тази година в онлайн фор­мат. За дис­кусиите са включили над 400 събесед­ници. Специално учас­тие имат режисьорите Дмит­рий Кримов, Анд­рей Могучий, Юрий Бутусов, както и на знаковите теат­рални зони — “Гогол Цен­тър“ на Кирил Сереб­реников и “Елек­т­ротеатър“ на Борис Юхананов.

Интересно е мяс­тото на европейс­ките режисьори в рус­кия теат­рален афиш като Алвис Хер­манис, Ян Фабър, Сай­мън Мак­бърни и Кети Мит­чел. Има пос­тановки на Алек­сан­дър Мор­фов, номинирани и наг­раж­давани през годините с тази прес­тижна премия.

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Русия спира полетите за своите туристи до България

Русия спира полетите за своите туристи до България

Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи

Русия спира полетите на своите т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...