Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложба представят творчеството на Андрей Даниел

Изложба представят творчеството на Андрей Даниел

Изложба “Между две епохи“ и прид­ружаващият я албум са резул­тат от нап­равеното проуч­ване и събирател­с­тво на произ­веденията на Анд­рей Даниел (19522020), пръс­нати по дър­жав­ните и час­тни колек­ции в страната и чуж­бина. От 13 април до 13 юни ще видим излож­бата „Между две епохи“- име което творецът е изб­рал приживе.

През 2019 г. Анд­рей Даниел бе поканен да под­готви самос­тоятелна изложба с екипа на СГХГ. В процеса на обмис­ляне какво и как да се под­бере за пред­с­тоящата екс­позиция, худож­никът ни напусна. Загубата на Анд­рей Даниел, на неговата богата мисъл и знания, на паметта му за преживяното, на въз­мож­ността за личен избор и невъз­мож­ността за съз­даване на нови съпът­с­т­ващи тек­с­тове наложиха преос­мис­лянето на целия проект, на неговото раз­ширяване и съз­даването на албум, с включена биог­рафия и каталожна част, пред­с­тавяща неговата живопис в хронологичен ред.

Между две епохи“ е твор­чес­кото усещане за принад­леж­ност преди и след, на граница, на кръс­топът. Нап­равил и правещ своя избор Анд­рей Даниел е невероятно пос­ледователен в своето изкус­тво и ще остане неделима част от нашето съв­ремие. Худож­ник, общес­т­веник, преподавател, той е една от водещите фигури в изкус­т­вото, тлас­кащи нап­ред бъл­гар­с­ката живопис от края на 20 и началото на 21 век.

Излож­бата е въз­можна благодарение на съдейс­т­вието от страна на семейс­т­вото на Анд­рей Даниел, Съюза на бъл­гар­с­ките худож­ници, Национал­ната художес­т­вена академия, Национал­ната галерия, дър­жав­ните, общин­ски и час­тни галерии в София и страната, неговите колегите — худож­ници и изкус­т­воведи, и фотог­рафи и час­т­ните колек­ционери. От издирените и описани в изданието повече от 500 живописни творби посетителите щ e видят над 160 от тях раз­положени на двата етажа на галерията.

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Русия спира полетите за своите туристи до България

Русия спира полетите за своите туристи до България

Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи

Русия спира полетите на своите т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...