Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 74, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният кукер­ски праз­ник “Кукериада — Тун­джа, долината на кукерите“.Фестивалът се провежда под пат­ронажа на Минис­тер­с­тво на кул­турата под мотото “Да пазим традициите, да пазим себе си и другите!“ В прог­рамата са включени работна среща “Кукер­ски игри — традиции и иновации“ с учас­тието на видни фол­к­лористи; дет­ски кукер­ски праз­ници на община Тун­джа; изложба на кукер­ски маски и на дет­ски рисунки от кон­курса “Моята Кукер­лан­дия“.

Официал­ното отк­риване ще бъде с кон­церт под нас­лов “Кукер­ска магия“, има и шес­т­вие на мес­т­ната кукер­ска група с факли и праз­нична заря.Предстои отк­риването на автор­ска фотог­раф­ска изложба с кон­церт на Теодосий Спасов; на традицион­ния дет­ски фол­к­лорен праз­ник “Аз съм кукерче“, както и на фотоизложбата-конкурс “Кукер­лан­дия“ и връч­ване на наг­радите на отличените фотог­рафи. Зак­лючител­ната проява на таз­годиш­ния мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ ще бъде тър­жес­т­вено шес­т­вие на кукери.

България

Икономика

Loading...

Спорт

Свят

Котка, спасила човек, бе назначена за временен полицейски началник

Полицейс­кото управ­ление на япон­с­кия град Тояма наз­начи за един ден за свой начал­ник кот­ката Коко, която миналата година помогна да бъде спас…

Прочети още:

Loading...

Земеделие