Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 74, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Балет “Арабеск“ представя съвременната танцова приказка “Лешникотрошачката“

Балет “Арабеск“ представя съвременната танцова приказка “Лешникотрошачката“

Спек­такълът е на 28 фев­руари от 17.00 ч. на сцената на Музикал­ния театър. Хореог­рафията е на Боряна Сечанова, Сценог­рафия — Борис Стой­нов, худож­ник– Цветанка Петкова-Стойнова.

Леш­никот­рошач­ката“ на Балет “Арабеск“, съз­даден по прочутата приказка на Е.Т.А.Хофман и въл­шеб­ната музика на П.И.Чайковски, е интересен, съв­ременен и в същото време атрак­тивен спек­такъл, съз­даващ атмос­фера и нас­т­роение. Пос­ланието на спек­такъла е, че всеки човек трябва да е свободен да фан­тазира, свободен в избора да прев­ръща меч­тите си в реал­ност и да променя света така, както той меч­тае. Спек­такълът е фееричен, в него не лип­с­ват любимите герои от приказ­ката на Хоф­ман: миш­ките, играч­ките, които оживяват, и самият принц Леш­никот­рошача.

В ролята на Мари ще видим Вик­тория Пет­рова, на принца — Васил Дип­чиков, на брат­чето на Мари Фриц — Филип Миланов. В магьос­ника Дросел­майер се прев­ръща Асен Наков, а в една неочак­вана роля, на прин­цеса Мишонка — Кон­с­тан­тина Хан­джиева и в ролята на Снеж­ната кралица е Ангелина Гав­рилова.

България

Икономика

Loading...

Спорт

Свят

Котка, спасила човек, бе назначена за временен полицейски началник

Полицейс­кото управ­ление на япон­с­кия град Тояма наз­начи за един ден за свой начал­ник кот­ката Коко, която миналата година помогна да бъде спас…

Прочети още:

Loading...

Земеделие