Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря03032021

Брой 43, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Татяна Харизанова търси тишината

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията има заг­лавие „Чиста линия“, като този път автор­ката е съб­рала най-новите си творби, предимно натюр­морти, зах­ран­вани от ежед­невието, но изведени до изк­лючителна плас­тич­ност и син­тезирани образи.

Завър­шила сред­ното си образование в специал­ност графика и тек­с­тил, в мас­лените си платна — както самата тя казва — рисува графика масло. В тези голямофор­матни кар­тини, в които са изоб­разени нещата от ежед­невието — маса, ваза, цветя, старинни съдове клонки, Татяна Харизанова извежда до една силна, емоционална екс­п­ресив­ност, “обик­новена илюзия за смисъл, но изящно фор­мулирана. Просто чиста линия“.

Самата худож­ничка пред­с­тавя своите Натюр­морти, съз­дадени с изк­лючителна емоция и преживяване на всеки миг в тях „с умението да бъде уловен многооб­раз­ният шумен свят, за да бъде раз­б­ран и превър­нат в тишина. Чува се как търся тишината“.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие