Пласидо Доминго и Соня Йончева ще пеят заедно в София пред катедралаата “Свети Александър Невски“

Пласидо Доминго и Соня Йончева ще пеят заедно в София пред катедралаата “Свети Александър Невски“

Великият тенор Пласидо Доминго навърши 80 години

Светов­ноиз­вес­т­ната бъл­гар­ска оперна прима Соня Йон­чева ще излезе на сцена пред катед­рал­ния храм “Свети Алек­сан­дър Нев­ски“ заедно с Пласидо Доминго. Събитието ще се със­тои на 31 август от 20.00 ч. Светов­ноиз­вес­т­ната бъл­гар­ска оперна прима Соня Йон­чева ще пее заедно с краля на операта Пласидо Доминго. Те ще изнесат гала кон­церт с популярни арии от прочути опери, под­б­рани специално за бъл­гар­с­ката пуб­лика под съп­ровода на Софийс­ката фил­хар­мония с диригент Най­ден Тодоров. За първи път дует като тях излиза в сър­цето на София.

За мен като бъл­гарка е особена чест да пея пред един от сим­волите на нашата столица — катед­ралата „Свети Алек­сан­дър Нев­ски“. Въл­нението да нап­равя това именно с Пласидо е изк­лючително и му благодаря за приетата покана“, заяви прочутото соп­рано.

Пласидо Доминго днес праз­нува своя 80 годишен юбилей. Той е роден на 21 януари 1941 година в Мадрид.Медиите по света отбеляз­ват зас­лугите му към опер­ното изкус­тво и прос­ледяват неговата кариера.

Не мога да повяр­вам на това, което ми се случи. Не съм и меч­тал тол­кова години да имам въз­мож­ността да споделям с пуб­ликата любовта към опер­ното изкус­тво, към музиката. Оценявам щед­ростта на съд­бата и съм благодарен за под­к­репата на пуб­ликата, приз­нанието, което получавам от нея, от моите колеги. В живота си съм имал и щас­т­ливи и трудни моменти, но винаги пуб­ликата ми е давала сили да продължа. Да се чув­с­т­вам необ­ходим!“, споделя Доминго.