Филмите на „София Менар“ ще гледаме у дома

На 15 януари от 19.00 започва таз­годиш­ното издание на фес­тивала за филми от Близ­кия изток, Средна Азия и Северна Африка „София Менар“. Макар и без прожек­ции в киносалоните, 30 пъл­номет­ражни и 12 късомет­ражни филми, ще бъдат дос­тъпни за зрителите — чрез една от големите бъл­гар­ски стрий­мийнг плат­форми.

13-ото издание на фес­тивала за кино от Близ­кия изток, Цен­т­рална Азия и Северна Африка Sofia MENAR ще се проведе от 15 януари до 31 януари онлайн на NeterraTV+. Фес­тивалът е със специален фокус върху киното на Тур­ция. Ще видим „Циган­ски романс“ на режисьора Огуз­хан Йъл­дъз отличен с наг­радата за най-добър филм на фес­тивалите в Истан­бул и Антакия.