Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от 4 до 10 декем­ври.

Екипът на фес­тивала успя да префор­матира организацията и промяната на събитията от присъс­т­вени в дигитални, за да съх­рани връз­ката между пуб­ликата и киното.

Организатор на събитието е Национал­ният фил­мов цен­тър, с под­к­репата на Минис­тер­с­т­вото на кул­турата и Община Плов­див.

Златен ритон“ ще бъде отк­рит онлайн на 4 декем­ври от 19 часа с кратка церемония, в която ще бъде пред­с­тавена със­тезател­ната прог­рама и показана коп­родук­цията „Бер­лин. Да прес­кочиш стената“ с режисьор Жан Бер­жерон, съп­родуцент Кос­тадин Бонев, с финан­совото учас­тие на Национал­ния фил­мов цен­тър.

В кон­кур­с­ната прог­рама на фес­тивала са селек­тирани 12 анимационни и 24 докумен­тални филма, произ­ведени както с под­к­репата на Национал­ния фил­мов цен­тър, така и с час­тни сред­с­тва в пос­лед­ната година“- раз­каза дирек­торът на НФЦ Жана Караиванова.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие