Христо Гърбов, Мария Сапунджиева и Мариана Миланова се срещат на „Петък 13-и“

Христо Гър­бов, Мария Сапун­джиева и Мариана Миланова са актьор­с­кото трио в едно от новите заг­лавия в афиша на отк­рита сцена „Сълза и смях“ в София. Те изпъл­няват ролите в „Петък 13-и“ — пос­лед­ната комедия на извес­т­ния френ­ски комедиен сценарист и драматург Жан-Пиер Мар­тинез. Премиерата е на 8-и декем­ври. Режисьор е Георги Кадурин. Продуцен­тът на пред­с­тав­лението Фах­радин Фах­радинов казва:

За някои петък 13-и носи радост за някои, други са суеверни. Страхът от този ден сковава много хора, но какво ли ще донесе той на Джон и Кристи, които очак­ват двама свои семейни приятели на вечеря в лон­дон­с­кия си дом“.