Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон18012021

Брой 11, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Детският хор на БНР с първа награда в конкурса Ян Сибелиус Фест

Детският хор на БНР с първа награда в конкурса Ян Сибелиус Фест

Дет­с­кият хор на БНР спечели първа наг­рада на Осмия меж­дународен кон­курс Ян Сибелиус Фест — Фин­лан­дия. Радиохорът стана бес­порен победител в категория „Дет­ски хорове до 16-годишна въз­раст.“

Фес­тивалът, пос­ветен на фин­лан­д­с­кия ком­позитор Ян Сибелиус, се провежда всяка година в град Турку с учас­тието на музиканти от цял свят в четири раз­лични кон­курса: за хорови със­тави, музиканти — инс­т­румен­талисти, певци и ком­позитори. Таз­годиш­ното издание се проведе дис­тан­ционно.

Класата на Дет­с­кия хор на БНР бе оценена от прес­тижно меж­дународно жури с пред­седател Михаил Слав­кин, диригент на Дет­с­кия хор „Преоб­ражение“ при Съюза на ком­позиторите в Русия и членове– Микеле Джозиа (Италия) и Татяна Руд­нева (Казах­с­тан).

Радиохът грабна първа наг­рада в категорията „Дет­ски хорове“ с вдъх­новеното си изпъл­нение на пиесите „По бук­вари“ от Владимир Рубин, „Йове, малай моме“ от Алек­сан­дър Танев, „Лунна свет­лина“ от Дебюси, в обработка на Тодор Попов и „Бохем­ска рап­содия“ от Фреди Мер­кюри, под дириген­т­с­т­вото на маес­тра Венеция Караманова.

Венеция Караманова комен­тира: „Много съм щас­т­лива от успеха на Дет­с­кия радиохор на меж­дународна сцена. Това е приз­нание за цялата бъл­гар­ска хорова кул­тура. Рад­вам се, че децата получиха стимул и приз­нание за своя талант и работата си през годините. Още повече, че се случва е нашата юбилейна година, в която чес­т­ваме 60-години на Дет­с­кия радиохор. Със­тезанието между много добри хорове е стимулиращо, както и приз­нанието на такова авторитетно жури. за въз­мож­ността да работим спокойно. Поз­д­равявам целия екип на Дет­с­кия радиохор и на сдружение „Ангелог­ласно дет­с­тво“, които извър­шиха тех­ничес­ката под­готовка да имаме дос­тъп до такива меж­дународни прояви!“

България

Икономика

Loading...

Спорт

Алберт Попов с първи точки за сезона

Алберт Попов спечели първи точки за сезона в Светов­ната купа по ски-алпийски дис­цип­лини, след като се класира 16-ти на слалома във Флахау (А…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие