Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря27012021

Брой 18, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Дива Симфония“ на Дан Браун с премиера в зала „България“

„Дива Симфония“ на Дан Браун с премиера в зала „България“

„Дива Симфония“ на Дан Браун с премиера в зала „България“

ПоДивели от щас­тие, пос­рещаме произ­ведението на писателя на родна земя.

Вед­нага след светов­ната си премиера дет­с­ката сим­фония, написана от автор №1 на бес­т­селъри на Ню Йорк Таймс Дан Браун, прис­тига в Бъл­гария“. „Дива сим­фония” ще бъде изпъл­нена на живо от оркес­три в десетки страни по света. Една от пър­вите дати в световен мащаб е любезно предос­тавена на Бъл­гария и по-специално на оркес­търа на Софийс­ката фил­хар­мония. Дирижира маес­тро Най­ден Тодоров. Със специал­ното учас­тие на Снежина Пет­рова.

На 29 ноем­ври от 11:30 ч. кон­цер­тът ще е част от дет­с­ката прог­рама на национал­ния оркес­тър Фор­тисимо.

Израс­нах с класическа музика“, казва Дан Браун. “Родителите ми бяха музиканти, които изб­раха да нямаме телевизор. Затова вместо това свирех на пиано, пеех в хорове и ходех на кон­церти. Музиката беше тайно светилище за мен като дете и помогна да раз­пали твор­чес­т­вото и въоб­ражението ми.“

Глав­ният герой в дет­с­ката сим­фония, любез­ният и любоз­нателен Маес­тро Маус, ще ни раз­ходи из цялата история, която преп­лита мелодиите и животин­с­кия свят, сякаш за да ни под­с­каже, че всичко около нас е музика.

Моята надежда за “Дива сим­фония“ е да предос­тавя забавна, свежа въз­мож­ност за семейс­тва, родители, деца и хора от всички въз­расти да се свър­жат отново с магичес­кото преживяване на класичес­ката музика, както в кон­цер­т­ната зала, така и в дома“, казва Браун. “Надявам се пуб­ликата да се забав­лява тол­кова, докато слуша, кол­кото и аз, когато ком­позирах.“

България

Икономика

Пандемията удари богатите ни градове

Пандемията удари богатите ни градове

Пан­демията от коронавирус удари най-силно най-богатите ни градове. Това е един от изводите на Инс­титута за пазарна икономика, който за девет…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Време е младите бъл­гар­ски фут­болисти да спрат да духат супата заради Бонго от Конго, заяви членът на Изпъл­кома на род­ната цен­т­рала

Членът на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Комисията по вън­шни работи към Сената на САЩ одобри номинацията на ветерана дип­ломат Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар, съобщи Рой­терс.

Ком…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...