Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед29112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) “Каещата се Мария Магдалена“ бе продадена за над 1,7 милиона евро

“Каещата се Мария Магдалена“ бе продадена за над 1,7 милиона евро

“Каещата се Мария Магдалена“ бе продадена за над 1,7 милиона евро

Джан Джакомо Кап­роти е извес­тен като най-близкият приятел на ренесан­совия гений, негов ученик, помощ­ник в ателието, модел, ков­чеж­ник.

Кар­тината бе продадена в Париж от тръж­ната къща “Аркюриал“ и над­даванията протекоха много динамично. Пър­воначал­ната оценка е между 100 и 150 хиляди евро.Платното е едно от мал­кото, които са официално приз­нати като творби на Салай. То е силно пов­лияно от тех­никата на Леонардо, най-вече при изоб­разяването на ръцете и лицето. Засега са извес­тни едва четири или пет кар­тини, нарисувани от Салай, една от които е “Хрис­тос Спасител“, изложена в Амб­розиан­с­ката пинакотека в Милано. Останалите са притежания на час­тни колек­ции.

Джан Джакомо Кап­роти, поз­нат още и като Салай 14801524, е извес­тен като най-близкият приятел на ренесан­совия гений Леонардо да Винчи. Той е бил негов ученик, помощ­ник в ателието, модел, ков­чеж­ник. Леонардо го кръс­тил Салай, синоним на “малък дявол“, заради глупос­тите, които вър­шел, заради лъжите и мал­ките му кражби.“Тази кар­тина излиза бук­вално от мрака“, комен­тира пред аген­цията екс­пер­тът Ерик Тюр­кен.

Закупена за скромна сума от соб­с­т­веника й и едва нас­коро било установено, че е била дело на Салай. Плат­ното е с раз­мери 65 на 50 сан­тиметра и на него Мария Маг­далена е изоб­разена на черен фон с пог­лед, насочен към небето. На кар­тината са отк­рити пръс­тови отпечатъци — худож­никът е положил палеца си върху пряс­ната боя, нещо харак­терно за почерка на Леонардо и на Салай.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...