Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) “Класика и кино“ в Европейския музикален фестивал в Пловдив

“Класика и кино“ в Европейския музикален фестивал в Пловдив

“Класика и кино“ в Европейския музикален фестивал в Пловдив

Днес цигулар­ката Мила Геор­гиева и пианис­тът Георги Чер­кин са солисти на мул­тимедий­ния кон­церт „Кино и класика“ в Дома на кул­турата в Плов­див. Кон­цер­тът е от прог­рамата на „Европейски музикален фес­тивал“.

Диригент е Мак­сим Ешкенази, а визуал­ното офор­м­ление е на Иван Юруков. Прог­рамата е ком­бинация от вир­туозни класически пиеси и любими фил­мови хитове. Ще се звучат творби на Сен-Санс, Чай­ков­ски, Моцарт, Бетовен, както и и фил­мова музика от Джон Уилям и други фил­мови ком­позитори.

Георги Чер­кин е под­гот­вил нови вер­сии за цигулка и оркес­тър на теми от „Меж­дуз­вез­дни войни“, цигулар­ката Мила Геор­гиева, която за първи път се включва в проекта, е харесала темата за Йода. В прог­рамата е музика и от филми — „Хари Потър“, „Кариб­ски пирати“, „Усещане за жена“.

Премиерно ще бъде изпъл­нена втора част от Violintango Concerto от съв­ремен­ния испан­ски ком­позитор Мелани Мес­тре, която съчетава бароковата полифония на Бах и страс­т­ното танго на Пиацола.

Цигулар­ката Мила Геор­гиева е дъл­гогодишен кон­цер­т­майс­тор на Сим­фонич­ния оркес­тър на Радио Щут­гарт. Актив­ната й кариера на солист е свър­зана с прес­тижни европейски оркес­три като „Геван­д­хаус“ — Лайп­циг.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие