Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон26102020

Брой 205, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложба на Милко Божков в галерия „Пролет”

Изложба на Милко Божков в галерия „Пролет”

Изложба на Милко Божков в галерия „Пролет”

В галерия „Пролет” в Бур­гас от 23 сеп­тем­ври до 22 октом­ври се откри „Дай­кири над Неапол”, изложба — живопис на Милко Бож­ков.

Екс­понирани са 16 платна. Милко Бож­ков е водещо име в областта на живописта. Носител е на всички Национални наг­ради за живопис. Роден е на 3 март 1953 г във великотър­нов­с­кото село Ресен. През 1972 г се дип­ломира от Художес­т­вената гим­назия в София.През 1978 г завър­шва Вис­шия инс­титут за изоб­разително изкус­тво „Николай Пав­лович“, в класа по „Живопис“.

Учас­т­ник е в над 80 самос­тоятелни изложби. Излага самос­тоятелно творби в Авс­т­рия, Бъл­гария, Гер­мания, Люк­сем­бург, Полша, Русия, Фран­ция, Холан­дия, Чехия и Швеция. Учас­тва в над 100 общи художес­т­вени изложби за живопис или графика в Бъл­гария и в чуж­бина.

Негови творби са притежание на Биб­лиотеката на Кон­г­реса в САЩ, Национал­ната биб­лиотека на Фран­ция, Чеш­ката национална галерия и час­тни колек­ции в чуж­бина.

Носител е на Национална наг­рада за живопис „Захари Зог­раф“ (2002) и Годишна национална наг­рада за живопис „Владимир Димит­ров – Майс­тора“ - два пъти.

България

Икономика

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

От общо около 20 000 фирми, заети в сферата на селското, рибното и горското стопанство, работят в условия на тотална несигурност

Бойко Сачанс…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Обрат прати Краев и Мидтиланд на върха в Дания

Бъл­гар­с­кият национал Божидар Краев и съот­бор­ниците му от Мид­тиланд нап­равиха впечат­ляващ обрат срещу един от основ­ните си кон­куренти за титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните о…

Прочети още:

Loading...