Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „София филм фест“ показва 13 заглавия, продуцирани от държави членки на Франкофонията

„София филм фест“ показва 13 заглавия, продуцирани от държави членки на Франкофонията

“София филм фест“ показна 13 заг­лавия, продуцирани от дър­жави членки на Фран­кофонията, но и от страни пар­т­ньори или наб­людатели на тази организация — Фран­ция, Бел­гия, Косово, Румъния, Албания, Сър­бия, Бъл­гария, съоб­щиха от “Арт фест“.

Селек­цията е наречена “Фран­кофония 50“, а поводът е 50-ия рож­ден ден на Меж­дународ­ната организация на фран­кофонията (МОФ).

Фил­мите са обединени от цен­нос­тите, залег­нали в основата на МОФ — правата на човека, правото на образование, рав­нопос­тавеността между половете, демок­рацията, кул­тур­ното многооб­разие.

След акцен­тите е коп­родук­цията на Мароко, Фран­ция и Бел­гия — “Адам“, дело на режисьор­ката Мариям Тузани, която пред­с­тавя темата за една жена с извън­б­рачно дете, под­чинна на пат­риар­хал­ните нрави в Мароко. Изпъл­ненията на актьорите Лубна Азабал и Нис­рин Еради в глав­ните роли предиз­вик­ват силни емоции. Фил­мът има 6 номинации от фес­тивала в Кан през 2019 г.

“Араб­ски блус“ на Манеле Лабе е история за имиг­ранти, които след години се зав­ръщат във Фран­ция. Пътят обратно е особено интересен, а сблъсъкът с дър­жав­ните инс­титуции е със сериозна доза хумор, така че срещата с тази история е повече от задъл­жителна.

Почитателите на твор­чес­т­вото на братя Дар­ден ще гледат новата лента “Младият Ахмед“. Бел­гийско — френ­с­ката продук­ция раз­казва за съд­бата на 13-годишно момче, което се колебае между изкушенията на живота и решението да осъди на смърт човек заради религиоз­ните му убеж­дения. Бъл­гар­с­кото пред­ложение е фил­мът на Стефан Коман­дарев — “В кръг“.

.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие