Анджелина Джоли е гореща брюнетка на Холивуд.

Тя обича хлад­ното оръжие и умее да стреля точно с пис­толет. Ролите й на ченге и шпионин я правят извес­тна по цял свят. На гърба си има татуровки на рож­дените дати на шестте си деца.

Анджелина е родена на 4 юни 1975 г. в семейс­т­вото на американ­с­кия актьор Джон Войт и френ­с­ката акт­риса Мар­шелин Бер­т­ран. Кръс­т­ниците ѝ са също актьори – Жак­лин Бисет и Мак­симилиан Шел. Родителите ѝ се раз­веж­дат, когато е на година. Живее с брат си при майка си. Има трудно и бедно дет­с­тво. Пър­вите ѝ изпъл­нения на теат­рална сцена са, когато на 11 години пос­тъпва за две години в школата за театър и кино на Лий Страс­бърг в Лос Анджелис. През ученичес­ките си години в Beverly Hills High School се чув­с­тва аут­сай­дер заради нес­тан­дар­т­ния си вън­шен вид, навика си да се облича с дрехи втора упот­реба. През 19972000 г прави големия си пробив в киното с филми като „Джия“, „Колек­ционерът“, „Луди години“, „Да изчез­неш за 60 секунди“. За касово най-успешни се смятат „Похитители на гроб­ници“ в които играе Лара Крофт.