Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед24012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Какво се знае за загадъчната “златна книга“, открита в България?

Какво се знае за загадъчната “златна книга“, открита в България?

Какво се знае за загадъчната “златна книга“, открита в България?

Наричат я най-старата книга в света: твърди се, че загадъч­ната “златна книга“, отк­рита в Бъл­гария, е сът­ворена преди повече от 2 500 години.

Един уникален екс­понат в Национал­ния исторически музей (НИМ) в София отново прив­лича вниманието. Така наречената “златна орфическа книга“ се съх­ранява в музея още от 2003 г.Сглобена е от шест страници от почти 24-каратово злато с раз­мери 5 на 4,4 сан­тиметра. Страниците са свър­зани със златни пръс­тени — и тъкмо това прев­ръща обекта в “книга“. В златото са гравирани рисунки на кон, сирена, кон­ник, лира и войска, както и текст с етруски букви. Смята се, че това произ­ведение на изкус­т­вото е изработено 600 години преди новата ера.

Малко след като се раз­бра за тази находка, аген­ция Франс прес и Би Би Си цитираха тогаваш­ния дирек­тор на НИМ Божидар Димит­ров с твър­дението, че автен­тич­ността на “злат­ната книга“ била пот­вър­дена от двама екс­перти в София и в Лон­дон.

Според Би Би Си, гравираните букви са етруски. Но тази пис­меност и до ден-днешен не е изцяло раз­четена. Бук­вите са базирани върху старог­ръц­ката азбука и по-късно залягат в основата на латин­с­кото писмо. Самият език на етрус­ките, който няма род­с­тво с никой от сегаш­ните европейски езици, до момента остава отчасти нераз­бираем.

Гер­ман­с­кият вес­т­ник “Ди Велт“ пише:

“Ако автен­тич­ността на обекта наис­тина се пот­върди, това дейс­т­вително би била най-старата книга в света. Но специалисти извън Бъл­гария засега са скеп­тични, защото до момента нямало нито една научна пуб­ликация за обекта. А автен­тич­ността на книгата може да се дис­кутира сериозно едва когато се появят пуб­ликации.

Злат­ната книга“ попадна и в една много интересна сним­кова галерия, пред­с­тавяща 50-те най-стари неща в света и пуб­ликувана на сайта “24/7 Уол­с­т­рийт“. И в тази фотогалерия се раз­казва нак­ратко историята на “може би най-старата книга в света“.

Икономика

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...