Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Портрет на художника като млад“ на Джеймс Джойс излезе самостоятелно

„Портрет на художника като млад“ на Джеймс Джойс излезе самостоятелно

„Портрет на художника като млад“ на Джеймс Джойс излезе самостоятелно

Пор­т­рет на худож­ника като млад“, пър­вият роман на Джеймс Джойс (18821941), излиза за първи път като самос­тоятелно издание на бъл­гар­ски език, изд. “Лист“.

Художес­т­веното офор­м­ление е Милена Въл­нарова, а преводът е дело на изтък­натия поз­навач на Николай Б. Попов. Това е най-яркият роман на ирлан­деца, богот­ворен като най-влиятелната фигура в литературата на ХХ век.

Пър­вият вариант на „Пор­т­рета“ е есе, което авторът пред­лага през 1904 г. на списание „Дейна”, но получава отказ. Редак­торът Уилям Магий мотивира решението си кратко и ясно: „Не мога да отпечатам това, което не мога да раз­бера“.

Но 21-годишният меч­тател не се отказва. Решава да преработи есето си в автобиог­рафичен роман с работно заг­лавие „Стивън хероят”. Занимава се с тек­ста 2 години като заедно с него пише и раз­казите от сбор­ника „Дъб­лин­чани”. Резул­татът не го задоволява и през 1907-а Джеймс Джойс отново започва да пише „Пор­т­рет на худож­ника като млад”. Завър­шва го през 1911 г., но отново го преработва.

През 1914 г. романът излиза като под­лис­т­ник на списание „Егоист”, а две години по-късно е издаден в книга. Така след цяла декада някогаш­ното есе порас­тва до шедьовър на светов­ната литература. В Бъл­гария „Пор­т­рет на худож­ника като млад“ излиза за пръв път през 1981 г. в превод на Николай Б. Попов в общ сбор­ник с цикъла раз­кази „Дъб­лин­чани“.

Икономика

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...