Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 150, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Дворецът на дожите - величествен паметник на готическата архитектура

Дворецът на дожите - величествен паметник на готическата архитектура

Дворецът на дожите - величествен паметник на готическата архитектура

Дворецът на дожите извес­тен и с италиан­с­кото си име Палацо Дукале се намира във Венеция. Той е изпъл­нявал векове наред ролята на седалище на правител­с­т­вото на Венеция. Той е бил дом на дожа – владетеля на Венеция, а също така и място, където са се намирали съдът, граж­дан­с­ката админис­т­рация и град­с­кият зат­вор, служ­бата на цен­зурите и тай­ната полиция. Дожът бил владетел, който управ­лявал до своята смърт.

Строител­с­т­вото на раз­кош­ната сграда започ­нало през 1301 г и продъл­жило до края на ХVI век, по този начин обх­ванало целия период на раз­ц­вет на Венециан­с­ката репуб­лика. Историята на двореца на дожите започва, когато през век бил пос­т­роен пър­вият дворец във визан­тийски стил.

Той претър­пял пожари и бил преус­т­роен. През 1301 г, когато властта на арис­ток­рацията окон­чателно укреп­нала, визан­тийс­кият дворец се сторил скучен на пред­с­тавителите на властта и започ­нал строежът на нов дворец в готически стил. Старата сграда била изос­тавена и тя бързо се превър­нала в руини.

Дворецът на дожите е извес­тен като змия, която се хапе по опаш­ката, тъй като по време на строител­с­т­вото той малко по-малко зав­земал територията на стария дворец. Сградата е много красива през ХV век, когато била украсена с елементи в ренесан­сов стил. Била строена с помощта на извес­т­ния италиан­ски архитект и скул­п­тор Филипо Кален­дарио.

Най-красивата зала е на Великия Съвет, която е украсена с фриз от кар­тини, изоб­разяващи пър­вите седем­десет и шест дожа. Лип­сва само Марино Фалие. Той бил 55 дож и през 1355 г под­гот­вил дър­жавен прев­рат, за да бъде обявен за принц. Дожът бил приз­нат за виновен и обез­г­лавен, след което бил осъден пос­мър­тно на абсолютна заб­рава.

На мяс­тото на кар­тината, където трябва да е изоб­разен този дож, има само черен воал. Преди време пред двореца нямало широка крайб­режна улица, затова така наречената Хар­тиена порта е пос­т­роена до базиликата на Сан Марко. Хар­тиената порта дължи името си на факта, че пред нея дълги години седяли писари, които срещу зап­лащане пишели молби, жалби и писма. Пор­тата е украсена богато, над нея се издига Сан Марко с лъв.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...