Софийската опера гостува във Варна

Софийската опера гостува във Варна

На 4 и 5 фев­руари балетът на Софийс­ката опера ще пред­с­тави на вар­нен­ска сцена три от най-популярните си пос­тановки. През пър­вия ден зрителите ще видят “Кар­мен– сюита“ и “Пахита“ — по музика на Бизе-Шчедрин и Луд­виг Мин­кус, с хореог­рафии на Мариус Петипа и Алберто Алонсо. Солисти в “Кармен-сюита“ са Катерина Пет­рова, Никола Хаджитанев, Цецо Иванов, Венера Хрис­това, Джон Абенанти, а в “Пахита“ — Марта Пет­кова, Емил Йор­данов, Вяра Иван­чева, Крис­тина Чочанова-Иванова, Алек­сан­дър Алек­сан­д­ров.

На 5 фев­руари е срещата с магич­ната “Кар­мина Бурана“ по музиката на Карл Орф и с хореог­рафията на Фреди Фран­д­зути. На сцената ще тан­цуват Катерина Пет­рова, Марта Пет­кова, Цецо Иванов, Алек­сан­дър Алек­сан­д­ров, Емил Йор­данов, Джон Абенанти.