Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет23102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Фестивала на духовната музика в Габрово

Фестивала на духовната музика в Габрово

Чер­ковни пес­нопения и класическа музика ще звучат на кон­церти по време на 16-то издание на меж­дународ­ния фес­тивал “Праз­ник на духов­ната музика“, на 13 и 14 октом­ври. Традицион­ният праз­ник е пос­ветен на духов­ната пок­ровителка на Габ­рово — Света Петка. Организаторите са читалище “Габ­рово 2002“, са Минис­тер­с­т­вото на кул­турата, община Габ­рово и Архиерейс­кото намес­т­ничес­тво. В две поредни вечери ще има два кон­церта, които са под нас­лова “Източно-православни пес­нопения“ и “Тебе поем, Гос­поди“. Учас­т­ват седем със­тава от Бъл­гария, Беларус и Румъния.

На 13 октом­ври от 18.30 ч в храма “Света Троица“ е кон­цер­тът на академич­ния хор “Света Парас­кева“ при Национал­ната художес­т­вена академия в София, хора при габ­ров­с­ките храмове “Свети Йоан Пред­теча“ и “Успение Богородично“, хора при Бъл­гар­с­ката академия на науките в София, хора при Могильов­с­ката дър­жавна кон­сер­ватория в Беларус и солиста на Букурещ­ката епар­хия протоп­салт Даниел Балаш, който ще изпълни източ­ноп­равос­лавни пес­нопения. Втората кон­цер­тна вечер на 14 октом­ври е в художес­т­вената галерия “Христо Цокев“.

България

Икономика

Правителството обмисля дали да вземе 4.5 млрд. евро заеми от ЕС

Бъл­гария очаква голямо под­помагане от Европейс­кия съюз в след­ващия прог­рамен период 20212027 година. “Имаме 9 милиарда евро за кохезион­ната…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Имаме възможности да прескочим групите на Лига Европа, твърди капитанът на „червените“ Петър Занев

Нас­тав­никът на ЦСКА Стамен Бел­чев сподели …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие