Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Знаци и послания на Китай

Знаци и послания на Китай

Знаци и послания на Китай

Излож­бата на Ангел Гешев „Made in China“ се отк­рива на 27 март в галерия „Ракурси”.

Излож­бата на Ангел Гешев пред­с­тавя работи, вдъх­новени и съз­дадени по време на дъл­гия прес­той на автора в Китай. Основ­ните теми, които занимават худож­ника са тези за пис­меността, знаците и сим­волите. Произ­веденията в излож­бата съчетават абс­т­рак­тни форми и фигуративни изоб­ражения, свър­зани с историята и духа на тази обгър­ната от мис­тика страна. Те са породени както от обик­новени събития, свър­зани с ежед­невието като раз­ходки, срещи и със­тоянията, инс­пирирани от тях, така и пречупени през пог­леда на худож­ника въп­роси за митологията, традицията и изкус­т­вото. Работите, част от които наподобяват калиг­рафии, са изпъл­нени в традицион­ната за Китай тех­ника върху коп­ринена хар­тия. Може да се види до 14 април.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие