Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Отбелязаха 111 години от рождението на Емилиян Станев

Отбелязаха 111 години от рождението на Емилиян Станев

Отбелязаха 111 години от рождението на Емилиян Станев

Във Велико Търново бяха отбелязани 111 години от рождението на Емилиян Станев. 

С поредица от събития в Сред­ното училище “Емилиян Станев“ в града бяха чес­т­вани и 36 години от основаването на учеб­ното заведение. Кул­минацията бе праз­ничен кон­церт с учас­тието на въз­питаници на училището и отк­риването на голямо мозаечно платно.

В къщата-музей на Емилиян Станев във Велико Тър­ново се пази целият архив на писателя, дарен от неговата съп­руга Надежда Станева”, раз­каза уред­никът на музея Радка Пен­чева. Тя се грижи за музея от неговото съз­даване през 1987

Музеят е по проект на режисьора Въло Радев. Неговата идея е прос­т­ран­с­тво да бъде син­тез между литература, история, кино, музика и скул­п­тура, за да може всеки посетител да се докосне до твор­чес­т­вото и душев­ността на автора.

Според Радка Пен­чева в цялата бъл­гар­ска литература, след Вазов няма друг писател с тол­кова богато твор­чес­тво, кол­кото Емилиян Станев, затова той е автор, който тепърва ще се преот­к­рива.

Преди ден на книж­ния пазар е излязъл пос­лед­ният сбор­ник с изс­лед­вания, пос­ветени на Емилиян Станев, озаг­лавен “Традиция и съв­ремен­ност“. Тек­с­товете са на учени от бъл­гар­ски и пол­ски универ­ситети, учас­т­вали в науч­ната кон­ферен­ция, пос­ветена на 110-годишнината от рож­дението му.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

До няколко години ще бъде унищожен още един подсектор от селското стопанство -овцевъдството и козевъдството

Провалите в живот­новъд­с­т­вото отда…

Прочети още:

Loading...