Документален мюзикъл ще видим за първи път

Документален мюзикъл ще видим за първи път

Джеки (Георги Стоев), Джони (Джони/Георги Пен­ков) и Чарли (Христо Илиев-Чарли) са приятели повече от 50 години! И тримата не са учили кино, но са получили — поот­делно и заедно — 43 прес­тижни меж­дународни наг­ради! Един от най-коментираните и популярни проекти на Джеки, Джони и Чарли е издадената през 2015 година книга „Надали, ама а дано / А дано, ама надали”, която може да се чете отп­ред назад и отзад нап­ред и съдържа най-различни забавни политически и сек­суални интер­п­ретации по темите от живота, пресъз­дадени от тримата автори. От 2010 година тримата са кон­цен­т­рирали усилията си върху докумен­тал­ното кино – и съз­дават нещо като трилогия, макар че фил­мите не са с обща тематика – „Отец Иван и неговите деца” („Златен Ритон” за най-добър филм), „Хляб и зрелища” (пред­с­тавен в прог­рамата на 18-ия София Филм Фест, София и пред­с­тои „Добро утро, капитане“, чиято премиера е в средата на март.