Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) НАТФИЗ тръгва на турне

НАТФИЗ тръгва на турне

Преподаватели и въз­питаници на НАТ­ФИЗ „Кръс­тьо Сарафов“ стар­тират амбициозна пиар кам­пания за популяризиране на професионал­ното образование у нас, преван­тивно насочена срещу миг­рацията на младите бъл­гари. Под мотото „Учи в Бъл­гария, зав­ладей света!“ започва турне в 12 града: Димит­ров­г­рад, Хас­ково, Кър­джали, Смолян, Доб­рич, Шумен, Тър­говище, Русе, Благоев­г­рад, Стара Загора, Сливен и Кюс­тен­дил. Очевидно акцията е и във връзка с намалелия приток на нови студенти във Вис­шето дър­жавно училище по изкус­тва, чиито семес­т­риални такси над­вишават някои час­тни вузове. Освен с дип­лом­ните спек­такли и филми на връс­т­ниците си младите жители на градовете ще се срещ­нат с водещи преподаватели на академията, които ще ги запоз­наят със специал­нос­тите, условията на европейска мобил­ност, под­готов­ката и реда за кан­дидат­с­т­ване през учеб­ната 2016/2017 година. Без­п­лат­ните, напълно отк­рити за мес­т­ните общ­ности кон­сул­тации се под­помагат от общин­с­ките струк­тури и теат­рите на градовете.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие