Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Европейският музикален фестивал” представя класическа музика от Стария континент

„Европейският музикален фестивал” представя класическа музика от Стария континент

„Европейският музикален фестивал” представя класическа музика от Стария континент

Пет­надесетото издание на “Европейски музикален фес­тивал“, който ще се проведе в София от 25 март до 10 юни, е част от Кален­дара на кул­тур­ните събития на Столич­ната община за 2015 г. Прочутият оркес­тър ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS и елитни музиканти от Испания, Авс­т­рия, Полша и Швей­цария ще гос­туват на форума

Отк­риването на феста е на 25 март с кон­церт на вир­туоз­ния цигулар Марио Хосен, наричан от пресата „превъп­лъщение на Паганини“. Заедно с ансам­бъл „Софийски солисти“ и диригента Георги Пат­риков, Хосен ще изпълни забележител­ния цикъл на Астор Пиацола „Четирите годишни времена на Буенос Айрес”. Прог­рамата тази година се със­тои от 15 събития и в нея ще вземат учас­тие над 300 изпъл­нители от 10 страни.

Сред интер­с­ните имена са: Георги Чер­кин, Зор­ница Иларионова, Асен Тан­чев, Поли Генова, Коцето Калки, Софийски духов оркес­тър с диригент Юли Дамянов.

Основен акцент в прог­рамата е гос­туването на елит­ния британ­ски камерен ансам­бъл ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS на 6 април в зала „Бъл­гария“.

Оркес­търът е еталон за изк­лючително музикално майс­тор­с­тво и брилян­тен звук. Сфор­миран през 1958 г. от леген­дар­ния анг­лийски диригент и цигулар Сър Невил Маринър, ансам­бълът носи името на извес­т­ната лон­дон­ска цър­ква на площад „Трафал­гар“, където пред­с­тавя пър­вите си кон­церти. От няколко години музикален дирек­тор на със­тава е знаменитият американ­ски цигулар Джошуа Бел. Със своите над 500 албума, „Академията“ е сред най-записваните оркес­три в света. Оркес­търът изпъл­нява музиката за кул­тови филми като „Амадеус“, „Анг­лийс­кият пациент“ и „Титаник“, с което печели множес­тво наг­ради. За бъл­гар­с­ката пуб­лика прочутият със­тав ще свири творби от Двор­жак, Елгар, Моцарт и Бритън.

Друг интересен акцент от фес­тивала е клавир­ният рецитал на испан­с­ката пианис­тка Юдит Хауреги на 16 април, която гос­тува за първи път у нас.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие