Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Навършиха се 101 г. от рождението на великата Стоянка Мутафова

Навършиха се 101 г. от рождението на великата Стоянка Мутафова

На 2 фев­руари се навър­шиха 101 години от рож­дението на великата Стоянка Мутафова. Леген­дата на бъл­гар­с­кия театър Стоянка Мутафова е родена през 1922 г. в София. Баща ѝ? Кон­с­тан­тин Мутафов е драматург в Народ­ния театър „Иван Вазов“. Роден е в град Русе, където мал­ката Стоянка често гос­тува в своето дет­с­тво. През 1941 г. завър­шва Първа софийска девическа гим­назия. Завър­шва класическа филология в Софийс­кия универ­ситет „Климент Охрид­ски“, Дър­жавна теат­рална школа към Народен театър „Иван Вазов“ в София (19461947) и теат­рал­ния отдел на Академията за изкус­тва в Прага, Чехос­ловакия (19471949). От 1946 г. до 1949 г. работи в театър в Прага, а от 1949 до 1956 г. в Народ­ния театър.  Играла е в над 90 теат­рални пос­тановки. Популярна с ролите си във фил­мови продук­ции като „Големанов“, „Вражалец“, „Милионерът“, „Новогодишна шега“, „Топло“, „Любимец 13“, „Кит“. Извес­тни нейни сценични пар­т­ньори са Георги Калоян­чев, Георги Пар­цалев, Апос­тол Карамитев, Невена Коканова.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие