Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Ученици на Райна Кабаиванска ще пеят в Париж

Ученици на Райна Кабаиванска ще пеят в Париж

Четирима оперни артисти от школата на Райна Кабаиван­ска ще изпъл­нят арии и ансам­бли пред пуб­ликата в Париж на 10 фев­руари. Кон­цер­тът е в операта на Бас­тилията, а в залата ще присъс­тва и самата Райна Кабаиван­ска. Зрителите ще чуят произ­ведения на Бах, Доницети, Бер­лиоз, Верди, Пучини, които ще изпъл­нят Алек­сан­д­рина Михай­лова, Божидар Бож­килов, Вероника Симеони и Джузепе Инфан­тино. 

Четиримата оперни артисти са с обещаващи кариери и на световно ниво“, пишат от Бъл­гар­с­кия кул­турен инс­титут. Алек­сан­д­рина Михай­лова се обучава в Ла Скала, Милано, където през 2021 г. печели място в Академията за млади певци в над­п­ревара с 430 кан­дидати от целия свят. Тя е на 17 години, когато е приета в Майс­тор­с­кия клас на Райна Кабаиван­ска.

Божидар Бож­килов специализира в Опер­ната академия „Борис Хрис­тов“ в Рим, Академията „Моцарт“ в Екс ан Прованс (Фран­ция), Меж­дународ­ната оперна академия в Сул­мона (Италия) и в Меж­дународ­ната оперна академия при театър „Джузепе Верди“ в Бус­колдо. На 19-годишна въз­раст прави опер­ния си дебют в поредица спек­такли в италиан­ски продук­ции. Носител е на наг­ради от над 20 меж­дународни кон­курса за оперни певци в Авс­т­рия, Бъл­гария, Италия, Румъния, Русия и САЩ.

Вероника Симеони е родена в Рим, където завър­шва оперно пеене в Кон­сер­ваторията на Адриа. Усъвър­шен­с­тва се под ръковод­с­т­вото на Райна Кабаиван­ска в майс­тор­с­ките ѝ класове в Академия Киджана, Нов бъл­гар­ски универ­ситет и в Инс­титута „Веки-Тонели” в Модена.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие