Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) “Филмова седмица в памет на жертвите на Холокоста“

“Филмова седмица в памет на жертвите на Холокоста“

Фил­мова сед­мица по повод Меж­дународ­ния ден за въз­поменаване на жер­т­вите на Холокоста започна от 24 и продъл­жава до 31 януари във фил­мотеч­ното кино “Одеон“. Това съоб­щават от организацията на евреите в Бъл­гария “Шалом“, инициатори на проекта, съв­мес­тно с меж­дународ­ния фил­мов фес­тивал Master of Art и с под­к­репата на Столич­ната община.

През 2005 г. ООН обявява 27 януари за Меж­дународен ден за въз­поменаване на жер­т­вите на Холокоста. Това е датата, на която през 1945 г. е освободен най-големият нацис­тки кон­цен­т­рационен лагер „Аушвиц-Биркенау“, където са убити над 1,1 милиона души. Тази година се отбелязва и 80-та годиш­нина от спасяването на бъл­гар­с­ките евреи и успоредно с това почитаме паметта на 11 343 евреи от Беломорието, Вар­дар­ска Македония и град Пирот. 

“Фил­мова сед­мица в памет на жер­т­вите на Холокоста“ пред­с­тавя пред широката пуб­лика съд­бата на раз­лични евреи през Втората световна война. Всяка вечер се прожек­тира филм, който пред­с­тавя раз­лични гледни точки и лични истории от най-черната страница от съв­ремен­ната европейска история. Входът за прожек­циите е свободен.

Сед­мицата се откри с официална част, с учас­тието на проф. д-р Алек­сан­дър Оскар, пред­седател на “Шалом“, Найо Тицин — артис­тичен дирек­тор на Master of Art, Йор­данка Фан­дъкова — кмет на София, Йорам Елрон — пос­ланик на Израел и Херо Мус­тафа — пос­ланик на САЩ, Мачей Шиман­ски — пос­ланик на Полша и прожек­ция на филма “Оркес­тър от изг­наници“ (САЩ, Израел, 2012).

Ще видим фил­мите “Активен живот: Духът на Ханна Арендт“ (Израел, Канада, 2012), “Маес­тро: В тър­сене на пос­лед­ната музика“ (Фран­ция, Италия, 2018), “Вич — един евреин в сър­цето на Третия Райх“ (САЩ, 2017), “Мосю майонеза“ (Авс­т­ралия, 2016) и “Комедиен хар­монист“ (Гер­мания, Авс­т­рия, 1997).

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие