Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Френски музиканти от Парижката филхармония и Кралска опера Версай свирят “Френска рапсодия“

Френски музиканти от Парижката филхармония и Кралска опера Версай свирят “Френска рапсодия“

Те гос­туват в страната ни за първи път по покана на Art Gallery Constantin-France на 12 ноем­ври в зала “Бъл­гария“. Art Gallery Constantin-France ще зарадва пуб­ликата с един изк­лючителен кон­церт в Камерна зала “Бъл­гария“ в София. На 12 ноем­ври от 19.00 ч. ще звучи “Френ­ска рап­содия“.

Блес­тящото трио от бележити френ­ски музиканти от Париж­ката фил­хар­мония и Крал­ска опера Вер­сай, гос­тува за първи път: Клара Изам­бер — Жари, арфа, Пол-Мари Кузма, виолон­чело и Флориан Кузен, флейта. Рап­содията е инс­т­румен­тална музикална творба върху фол­к­лорни мотиви, която се отличава с повече вариации, спон­танно вдъх­новение и усещане за имп­ровизация, е била пред­почитана от ком­позиторите на Роман­тизма.

Ще чуем едни от най-добрите образци от твор­чес­т­вото на Морис Равел, Фран­сис Пуленк, Клод Дебюси, Габ­риел Форе, Камий Сен-Санс., под­несени със запазения знак на “френ­с­кото музициране“ — вир­туозно, рафинирано, нежно и блес­тящо.

България

Икономика

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...