Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) “Духът на акварела“ гостува в Плевен

“Духът на акварела“ гостува в Плевен

Пред­с­тавителна изложба на Третото меж­дународ­ното триенале “Духът на акварела“ гос­тува в Плевен. Колек­цията бе показана за първи път пред ценителите на изящ­ното изкус­тво в Художес­т­вена галерия „Илия Беш­ков“ на 26 сеп­тем­ври.

Със­тоя си и демон­с­т­рация на акварелни тех­ники от Селма Тодорова, куратор и организатор на излож­бата. Днес от 10.00 ч. има отново демон­с­т­рация с учас­тието на Красимир Тодоров. Инициатор за прес­тиж­ния форум е фон­дация „Меж­дународно акварелно общес­тво — Бъл­гария“.

В триеналето учас­т­ват автори от 55 дър­жави. В кон­кур­с­ната прог­рама са селек­тирани 352 творби, от които меж­дународно жури е номинирало 32 платна за наг­ради, а 25 са наг­радените творци. През юли и август твор­бите бяха показани във Варна, а сега са на плевен­ска територия в галерия „Беш­ков“. Идеята е кар­тините да бъдат пред­с­тавени в девет бъл­гар­ски града.

Излож­бата не е под­в­лас­тна на определени школи, в нея има прос­т­ран­с­тво на раз­нос­т­ранни тър­сения в изкус­т­вото. Несъм­нено това обогатява както твор­ците, така и пуб­ликата.

България

Икономика

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...