Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, във­лечено в поредица от кон­ф­ликти, тайни, обрати, мис­терии. “Човеш­кият свят, раз­делен на черно и светло, ад и рай, лъжа и истина, се раз­к­рива чрез история, наситена с предиз­викател­с­тва и болка“, казва тя. Глав­ната героиня Юстина минава през изпитания, срещи и раз­дели, преди да съз­даде семейс­тво и да осинови две момичета. Съд­бата й е отредила дар­бата да раз­гадава стъп­ките на човека, редейки пасианс с тесте старинни странни карти, и да раз­к­рива отк­лоненията на хората от пред­начер­тания план на душите им. Лалева е автор на стихос­бир­ките “Личен архив“ (2013) и “Не съм ви ближна“ (2016), които претър­пяват няколко…

Прочети още…

МФ “Мартенски музикални дни“ 2021 продължава успешно

Дълго чаканата 60-годишнина на МФ “Мар­тен­ски музикални дни“ намери израз в прек­расни кон­церти които продъл­жават до 3 октом­ври. Фес­тивал­ната пуб­лика в тези трудни времена има своите срещи с музиката на сцената в Русе.

Особен интерес предиз­вик­ват дебютиращите в Бъл­гария млади и щедро надарени инс­т­румен­талисти — виолон­челис­тът Орелиен Пас­кал, лауреат на “Кралица Елизабет“ в Брюк­сел, който откри феста с Пър­вия виолон­челов кон­церт на Шос­такович, диригент Емил Табаков. Както и френ­с­кия пианист Люка…

Прочети още…

Живописецът Владко Балев представя изложба “Без заглавие“

“Без заглавие“ ще продължи до 14 октомври в столичната галерия “Сердика“.

Целта е да провокира посетителите и да им внуши, че изкус­т­вото, пос­ред­с­т­вом кар­тините, няма нужда от обяс­нение, кон­цеп­ция, раз­каз, че всеки един може да отк­рие нещо свое, без да му бъде нат­рап­вано мис­лене, идея, въз­г­лед, смята авторът и допълва, че за съжаление времената, в които живеем, се опит­ват да наложат едно литературно обяс­нение, а не визуално и душевно въз­п­риятие на изкуството“.“Без заг­лавие“ показва отиващите си…

Прочети още…

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...