Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

„Неизвестни творби” на Атанас Яранов в галерия „Милениум“.

Изложба „Неиз­вес­тни творби“ с произ­ведения на големия бъл­гар­ски худож­ник Атанас Яранов (19401988) ще бъде отк­рита на 21 март в галерия „Милениум“.

Атанас Яранов е роден през 1940 г. в София. През 1965 г. завър­шва специал­ност „Декоративно-монументална живопис” в Национал­ната художес­т­вена академия (НХА) при проф. Георги Бог­данов. Работи в областта на фигурал­ната ком­позиция, пор­т­рета, кавалет­ната и монумен­тална живопис.

Негови творби са учас­т­вали в колек­тивни пред­с­тавителни изложби на бъл­гар­с­кото изкус­тво в Анг­лия, Фран­ция, Италия, ФРГ, СССР, Румъния, Япония, САЩ, Чехос­ловакия, Полша. Самос­тоятелни изложби авторът реализира в Плов­див, Вар­шава, Варна, Братис­лава, София, Западен Бер­лин.

Произ­ведения на Атанас Яранов са притежание на…

Прочети още…

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко и кратко, без никакви метафори и поетични калам­бури. То просто кон­с­татира един факт, който не може да се избегне и който в крайна сметка засяга всеки жив човек на тази земя. Уверявам ви, то не е плод на отчаяние, нито иска да внуши страх. Нап­ротив. Струва ми се, че точно обрат­ното — нека не мис­лим пос­тоянно кога ще дойде краят. Това в крайна сметка не…

Прочети още…

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие