Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб31102020

Брой 209, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

ТЕНЮ ПИНДАРЕВ (1921 - 2010). „Живопис за удоволствие“

С дъл­гогодиш­ното си сът­руд­ничес­тво във в. „Стър­шел“, като замес­т­ник редак­тор на списание „Карикатура“, със­тавител на карикатурни албуми, илюс­т­ратор и майс­тор на шаржа, Теню Пин­дарев (19212010) е един от худож­ниците, белязали силно полето на бъл­гар­с­кия хуморис­тичен печат през втората половина на ХХ. век. Излож­бата се отк­рива на 3 ноем­ври и продъл­жава до 30 в галерия „Лоранъ“.

През 2001 г., в излож­бата по случай 80-годишния юбилей на Теню Пин­дарев, провела се в род­ния му град Казан­лък, е пред­с­тавена една нас­коро завър­шена шар­жова ком­позиция, която впечат­лява пуб­ликата със своите раз­мери — 90 х 130 см и броя изоб­разени фигури — 204. Тази работа ангажира худож­ника в продъл­жение на три години, а по спомени на съп­ругата му — Донка Пин­дарева -…

Прочети още…

Вера Йорданова ще играе в сериала „Белези“

Вера Йор­данова — българо-финландски модел и акт­риса, дебютирала в американ­с­кото кино във филм на Куен­тин Таран­тино, е звез­дата в новия сериал на Би Ти Ви и продуцен­т­с­ката ком­пания Midwest. Тв поредицата, наречена “Белези“, ще покаже живота на бъл­гар­ско семейс­тво и слож­ните отношения в битието му, като .на преден план ще излязат страшни и дъл­боко пазени тайни, които определят житейс­кия избор на героите.

Другата главна жен­ска роля ще бъде изиг­рана от носител­ката на “Икар“ Анас­тасия Лютова…

Прочети още…

Юбилейна изложба “120 години от рождението на Асен Василиев“

Юбилейна изложба “120 години от рождението на Асен Василиев“

Днес се отк­рива юбилейна изложба “120 години от рож­дението на Асен Василиев“ в галерията на Кюс­тен­дил. В екс­позицията с творби, които галерията притежава, са включени и пос­тери с архивни материали, предос­тавени от Цен­търа за славяно-византийски проуч­вания “Проф. Иван Дуйчев“.Асен Василиев е един от рядко срещаните хора, съумели да обединят в едно пътя на учителя, худож­ника, учения, твореца. Път на истин­ски будител, чиято най-важна цел е да проучи и съх­рани кул­тур­ното нас­лед­с­тво на…

Прочети още…

Учредяват награда на името на Антон Страшимиров

Учредяват награда на името на Антон Страшимиров

Кметът на Община Раз­г­рад Денчо Боя­джиев и пред­седателят на Съюза на писателите Боян Ангелов под­писаха споразумение за учредяване на Национална наг­рада за драматур­гия на името на Антон Страшимиров.Водени са от желанието да отс­тояват духов­ната традиция, като висша национална цен­ност и необ­ходимостта от популяризиране твор­чес­т­вото на бележития бъл­гар­ски писател Антон Страшимиров.

Житейс­кият път на Антон Страшимиров е свър­зан с Раз­г­рад, той е живял в града и е учил заедно с брат си в…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Спорт

Барселона ликува в Торино, не зачетоха три гола на Ювентус

Барселона ликува в Торино, не зачетоха три гола на Ювентус

Хегемонът в италиан­с­ката Серия „А“ Ювен­тус загуби у дома от Бар­селона с 0:2 в дер­бито от втория кръг на група G на Шам­пион­с­ката лига. Да…

Прочети още:

Loading...

Свят

В Полша протестират всеки ден срещу забраната на абортите

В Полша протестират всеки ден срещу забраната на абортите

Хиляди хора излизат от над сед­мица по улиците на големите пол­ски градове, за да протес­тират срещу решението на Кон­с­титуцион­ния трибунал (съд…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Властта не иска да каже кой е взел най-много субсидии от 2007 г. досега

Властта не иска да каже кой е взел най-много субсидии от 2007 г. досега

Админис­т­ратив­ният съд във Велико Тър­ново реши Дър­жавен фонд „Земеделие“-Разплащателна аген­ция да отговори на запит­ването на адв. Сева Памукч…

Прочети още:

Loading...