Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика

Дължим само 80% от глобата, ако не обжалваме наказателното постановление и платим в 14-дневен срок

Дължим само 80% от глобата, ако не обжалваме наказателното постановление и платим в 14-дневен срок

Удъл­жават се сроковете за въз­ражение срещу със­тавен акт и за оспор­ване на наказател­ните пос­танов­ления съот­ветно от три на седем дни и от седем на четиринадесет дни. Това решиха на първо четете депутатите с промени в Закон за админис­т­ратив­ните нарушения и наказания (ЗАНН).Измененията в закона са в над 40 параг­рафа, променят се основни положения по отношение на админис­т­ратив­ните нарушения и наказания, включително и се въвеж­дат нови инс­титути като този на споразумението. Рег­ламен­тира се въз­мож­ността за сключ­ване на споразумение между наказ­ващия орган и нарушителя. В такъв случай той ще плаща 70% от минимално пред­видената глоба. А ако не е пред­виден минимум, сан­к­цията ще се определя „по договаряне между страните“, но не трябва да е повече от…

Прочети още…

Половината от алкохола на пазара е нелегален, оплакват се лозари

Половината от алкохола на пазара е нелегален, оплакват се лозари

Според данни на лозарите поне половината алкохол на пазара е нелегален. А условията, при които е произ­веден, са далеч от стан­дар­тите за хигиена и качес­тво. Затова произ­водители и преработ­ватели на грозде искат дър­жавата да затегне кон­т­рола и да провери пътя на гроз­дето, предаде Нова телевизия. Качес­т­вото на всяка една пар­тида вино, произ­ведена у нас, се следи в лабораторията на Аген­цията по лозата и виното. Очак­ванията са тази есен винар­с­ките пред­п­риятия да приберат и преработят поне 115 млн…

Прочети още…

КОВИД-19 изхвърли на улицата 30% от заетите в туризма

КОВИД-19 изхвърли на улицата 30% от заетите в туризма

Летният сезон за бранша приключва със загуби от 80 %

Турис­тичес­кият сек­тор в Бъл­гария изп­раща най-трудния летен сезон със спад на турис­тите близо 80%. Така обобщи резул­татите за сек­тора изпъл­нител­ният дирек­тор на Национал­ния борд по туризъм Полина Карас­тоянова пред Нова телевизия. Увеличеният брой туристи по Южното Чер­номорие тази година екс­пер­тът обясни като умалена кар­тина на голямата. По думите й вът­реш­ният пазар няма потен­циал да генерира ръст на приходите, той идва от меж­дународ­ния…

Прочети още…

Христо Михайловски: С действията си ББР предизвиква лош имидж на България по света

Христо Михайловски: С действията си ББР предизвиква лош имидж на България по света

Във вът­решен план Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие е изгубила своя имидж на банка, която помага на мал­кия и среден биз­нес, а с дейс­т­вията си предиз­виква лош имидж на Бъл­гария по света. Това каза в предаването “Преди всички“ Христо Михай­лов­ски, който ръководи Бъл­гар­с­ката аген­ция за кредитен рей­тинг. „Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие много отдавна във вът­решен план не изпъл­нява тези фун­к­ции, с които бе съз­дадена 1998 година — с цел да помогне на мал­кия и среден биз­нес. Ние в момента виж­даме, че и…

Прочети още…

България

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...