Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон23112020

Брой 225, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика

Цената на слънчогледа чупи рекорди за година

Цената на слънчогледа чупи рекорди за година

За една година цените на сел­с­кос­топан­с­ката продук­ция са нагоре с 4,2%. В рас­тениевъд­с­т­вото това увеличение е 4,9%, докато в живот­новъд­с­т­вото почти няма промяна — едва с 0,1%. Това сочат данни на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ) за третото тримесечие на 2020 г. Спрямо 2019 г. най-високо е скочила цената на мас­лодай­ния слън­чог­лед (13,1%). След него се нареж­дат бяло главесто зеле (9,8%), винено грозде (9,2%), царевицата за зърно (5,8%), мека пшеница (5,7%). На другия край на класацията със срив в цените за една година са лаван­дула (-29,4%), кар­тофи (-12,5%), крас­тавици (-8,0%), домати (-1,5%), ечемик (-1,0%). През третото тримесечие на 2020 г. цените на живите животни остават без промяна спрямо 2019 г. По-евтино се тър­гуват свине…

Прочети още…

Ковид не е причина за глухотата около проблема с блокирания пазар на плодове и зеленчуци

Ковид не е причина за глухотата около проблема с блокирания пазар на плодове и зеленчуци

Цяла есен админис­т­рацията в минис­тер­с­т­вото на земеделието сякаш се е заразила от трети неиз­вес­тен вирус — на „оглушител­ната глухота“, след като не реагира по никакъв начин на проб­лема с блокираната реализация на рекол­тите — първо от пипер и ябълки, а от няколко сед­мици и на кар­тофи, които залежават в складовете заради липса пот­реб­ление. За раз­лика от пролетта, когато агроведом­с­т­вото обещаваше с пълни шепи защита от дъм­пин­говия внос за бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво, след провала с тър­гов­с­ките вериги…

Прочети още…

11850 евро за декар нива в Люксембург, у нас-1053 лв.

11850 евро за декар нива в Люксембург, у нас-1053 лв.

От бившите социалистически страни България е с най-ниска цена на земята

Цената на земята в Европа най-висока в Люк­сем­бург — 118 500 евро/ха. След нея се нарежда Нидер­лан­дия със средна цена 63 000 евро/ха, след­вани от Гер­мания, Фран­ция, Бел­гия, Дания. С най-ниски цени в ЕС са пар­целите земя в Швеция — 12 00015 000 евро/ха. Това показва проуч­ване на Кирил Боянов, пред­седател на Облас­т­ния съюз на земедел­с­ките кооперации в Силис­тра. Оказва се, че от бив­шите социалис­тически страни Бъл­гария е с…

Прочети още…

До 4 декември продължава приемът по de minimis за компенсиране на щетите от сушата

До 4 декем­ври продъл­жава приемът на заяв­ления по de minimis за ком­пен­сиране на щетите от сушата през 2020 г. за стопаните от облас­тите Бур­гас, Варна, Доб­рич, Сливен, Силис­тра, Шумен, Ямбол, съоб­щиха от фонд „Земеделие“. Срокът за изп­лащане на сред­с­т­вата е 21 декем­ври — може би като начало на тези преводи. Заделеният бюджет от фонда е в раз­мер на 13,4 млн. лева. На под­помагане под­лежат земеделци от изб­роените области, чиято реколта е със спад от над 30 %, отг­леж­дащи пшеница, царевица за зърно…

Прочети още…

Култура

Спорт

Атлетико удари Барса в мач №800 на Меси

Атлетико (Мад­рид) победи у дома Бар­селона с 1:0 в дер­бито от десетия кръг на испан­с­ката Ла Лига. Това бе юбилееен мач №800 за звез­дата Л…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

ГЕРБ ще замазва гафовете си в земеделието с европарите за възстановяване от пандемията

ГЕРБ ще замазва гафовете си в земеделието с европарите за възстановяване от пандемията

Симеон Караколев, пред­седател на Национал­ната овцевъдна и козевъдна асоциация, алар­мира, че годишно 20 млн. лв. се източ­ват с вир­туални живо…

Прочети още:

Loading...