Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 150, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Търговците на дребно прогнозират повишаване на цените

Търговците на дребно прогнозират повишаване на цените

Търговците на дребно прогнозират повишаване на цените

През юни биз­нес климатът в „тър­говията на дребно“ се подоб­рява, а в сек­тора на услугите се запазва на нивото от месец май, съоб­щава национал­ната статис­тика. В тър­говията на дребно това е в резул­тат на подоб­рените оценки на тър­гов­ците на дребно за нас­тоящото биз­нес със­тояние на фир­мите им. Прог­нозите им, както за обема на продаж­бите, така и за поръч­ките към дос­тав­чиците през след­ващите три месеца също са оптимис­тични. Несигур­ната икономическа среда, кон­курен­цията в бранша и недос­татъч­ното тър­сене продъл­жават да ограничават в най-голяма степен раз­витието на биз­неса, като през юни се отчита засил­ване на негатив­ното им влияние. Относно продаж­ните цени 46.4% от тър­гов­ците на дребно прог­нозират те да се повишат през след­ващите три месеца. А това ще е фак­тор за свиване на пот­реб­лението. През юни биз­несът климат в сек­тора на услугите запазва нивото си от месец май. Оцен­ките на мени­джърите относно нас­тоящото тър­сене на услуги са благоп­риятни, докато очак­ванията им за след­ващите три месеца са резервирани.Основният проб­лем за дей­ността на фир­мите за услуги остава несигур­ната икономическа среда. На второ и трето място са пос­тавени фак­торите „кон­курен­ция в бранша“ и „недос­тиг на работна сила“. По отношение на продаж­ните цени в сек­тора около една чет­върт от мени­джърите пред­виж­дат те да се увеличат през след­ващите три месеца.

България

Зарков вижда възможност за пробив по „Шенген“

Зарков вижда възможност за пробив по „Шенген“

“Шен­ген“ е една от темите, по които може да има пробив без работещ пар­ламент. Това обяви в предаването “Тази събота“ по Би Ти Ви служеб­ният …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

ЦСКА 1948 разби с 5:2 Ботев (Враца) и излезе начело, Чочев с 4 гола

ЦСКА 1948 разби с 5:2 Ботев (Враца) и излезе начело, Чочев с 4 гола

Винаги може по-добре, затова трябва да над­г­раж­даме. Не трябва да се задоволяваме с това, че сме победили, обобщи треньорът на чер­вените Любо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

В кризата младият собственик на „Козле“ черпи опит от швейцарския пазар

В кризата младият собственик на „Козле“ черпи опит от швейцарския пазар

Георги Мутафчиев ще гради минифабрика за производство на лиофилизирани и дълбоко замразени биоплодове и биозеленчуци

Във времена на политичес…

Прочети още:

Loading...