Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Доц. Огнян Боюклиев от БАН: Прогноза: Над 200% скок в цените на храните

Доц. Огнян Боюклиев от БАН: Прогноза: Над 200% скок в цените на храните

Доц. Огнян Боюклиев от БАН: Прогноза: Над 200% скок в цените на храните

От Бъл­гар­с­ката академия на науките прог­нозираха над 200% скок в цените на храните при песимис­тич­ния вариант и 50% при оптимис­тич­ния. Доц. Огнян Боюк­лиев от Инс­титута за икономически изс­лед­вания при БАН очаква поне два пъти пос­къп­ване на основ­ните храни, ако вой­ната в Украйна продължи. „Целият пакет е повече политически и донякъде антиин­ф­лационен. Обър­нат е към всички избиратели. Има повече политика и много по-малко икономика. Свалянето на ДДС-то ще помогне до извес­тна степен на хлебоп­роиз­водителите, но едва ли ще се отрази на цената. В големите градове хляб се продава в големите вериги хипер­мар­кети от заготовки. Това все повече измес­тва нашите произ­водители. Тук ДДС-то не знам каква роля ще изиг­рае“, комен­тира доц. Боюк­лиев пред Bulgaria on Air. Той определи като „хубава“ отс­тъп­ката от 25 ст. на литър при зареж­дане на бен­зин А95 и дизел, но отбеляза, че в Гър­ция има такава под­к­репа за ост­ровите — избира се групата, която е най-засегната от инф­лацията. „Бих насочил пари към късите вериги. Да нап­равим по-евтин тран­с­порта около София на произ­водителите на зелен­чуци. Кач­ването на прага на задъл­жител­ното регис­т­риране по ДДС ще даде някакво отражение“, посочи ученият от БАН и добави, че би насочил сред­с­т­вата към работещите бедни. „Вой­ната е шанс да под­помог­нем мес­т­ните зелен­чукоп­роиз­водители или овощари. Всичко е внос. Очаква ни жътва, нова реколта. Има дос­татъчно засети площи, трябва да под­помог­нат износа. Няма как да се изолираме от меж­дународ­ния пазар“, каза още доц. Огнян Боюк­лиев.

България

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Разследването е за сключена неизгодна сделка, докато е била в ББР

Софийс­ката град­ска прокуратура образува досъдебно произ­вод­с­тво срещу началн…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие