Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) “Булгаргаз“ не очаква изненади - газът ще поевтинее от 1 февруари

“Булгаргаз“ не очаква изненади - газът ще поевтинее от 1 февруари

“Булгаргаз“ не очаква изненади - газът ще поевтинее от 1 февруари

“Бул­гар­газ“ не очаква изненади въп­реки голямата динамика на газовите пазари в Европа в пос­лед­ните дни и цената на природ­ния газ от 1 фев­руари ще намалее. Това заяви дирек­торът на газовото дружес­тво Николай Пав­лов по време на отк­рито заседание в Комисията по енер­гийно и водно регулиране (КЕВР). Ако ком­панията тряб­ваше да внесе днес окон­чател­ното си заяв­ление за 1 фев­руари, цената на газа щеше да бъде с 18% по-ниска спрямо 1 януари, или около 109 лева за мегават­час. В началото на януари от дружес­т­вото внесоха прог­ноза, според която цената на газа от началото на фев­руари тряб­ваше да бъде на ниво от 114,31 лева за мегават­час. Пав­лов комен­тира още, че от Минис­тер­с­т­вото на енер­гетиката не са изп­ратили методиката, която те изпол­з­ваха, за да изчис­лят цената на газа през януари. По време на заседанието дирек­торът на газовото дружес­тво обяви, че не очаква прекъс­ване на дос­тав­ките и пред­с­тавители на “Газ­п­ром“ са уверили, че ще изпъл­нят своите ангажименти не само към Бъл­гария, но и за другите дър­жави от региона. Темата за газовите дос­тавки става актуална на фона на кон­ф­ликта между Украйна и Русия. От 2020 г. Бъл­гария получава рус­кия природен газ през Тур­ция, а не през Украйна. Цената на газа ще бъде обявена след зак­рито заседание на КЕВР на 1 фев­руари.

България

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...