Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Чуждестранните инвестиции са се „стопили“ наполовина за година

Чуждестранните инвестиции са се „стопили“ наполовина за година

Чуждестранните инвестиции са се „стопили“ наполовина за година

За година преките инвес­тиции в страната са се „стопили“ почти наполовина. Това става ясно от дан­ните на Бъл­гар­с­ката народна банка (БНБ) за месеците от януари до ноем­ври 2021 г. Според тях през пър­вите 11 месеца на изминалата година преките инвес­тиции в страната са въз­лизали на 1,277 млрд. евро, като намаляват с 1,110 млрд. евро (46.5%) спрямо, отчетените за периода януари — ноем­ври 2020 г. Същев­ременно през ноем­ври 2021 г. потокът е положителен и въз­лиза на 130.6 млн. евро, при положителен поток от 64.9 млн. евро за ноем­ври 2020-а. Най-големите нетни положителни потоци по преки инвес­тиции в страната за през пър­вите 11 месеца на 2021-а са от Люк­сем­бург (369.2 млн. евро), Гер­мания (298.8 млн. евро) и Бел­гия (169.4 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Русия (244.1 млн. евро) и Швей­цария (78.6 млн. евро). По пред­варителни данни нет­ният поток на преките инвес­тиции в чуж­бина за януари — ноем­ври 2021 г. въз­лиза на 148.8 млн. евро (0.2% от БВП), при 181.6 млн. евро (0.3% от БВП) за януари — ноем­ври 2020 г. През ноем­ври 2021 г. нет­ният поток е отрицателен и въз­лиза на 16.2 млн. евро, при положителна стой­ност от 14.4 млн. евро за ноем­ври 2020 г. Съг­ласно пред­варител­ните данни, раз­мерът на преките инвес­тиции в страната към края на трето тримесечие на 2021 г. е 49,540 млрд. евро, при 48,183 млрд. евро в края на 2020 г. Що се касае до дяловия капитал и реин­вес­тирането на печалба — те въз­лизат на 39,613 млрд. евро, като нарас­тва с 1,224 млрд. евро спрямо декем­ври 2020 г. (37,762 млрд. евро). Дъл­говите инс­т­рументи са в раз­мер на 9,927 млрд. евро и намаляват с 685.5 млн. евро спрямо декем­ври 2020 г. (10,421 млрд. евро).

България

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...