Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Намаляват комисарите на КЕВР от 9 на 5

Намаляват комисарите на КЕВР от 9 на 5

Намаляват комисарите на КЕВР от 9 на 5

Пред­с­тавители на управ­ляващото мнозин­с­тво внесоха законоп­роект за намаляване на членовете на Комисията за енер­гийно и водно регулиране, предаде БНР. Вносителите — четирима депутати от четирите управ­ляващи пар­тии, пред­лагат енер­гий­ните комисари да бъдат сведени от девет на петима. Според приложените мотиви чрез оптимизирането на чис­ления със­тав на КЕВР ще бъдат реализирани “значителни финан­сови икономии“, “като тези сред­с­тва могат да бъдат насочени за екс­пер­тно обез­печаване на комисията“. Със законоп­роекта се премахва изис­к­ването един от членовете да е с юридически стаж и един — с опит в сферата на икономиката. Ман­датът на тези двама членове се прек­ратява с прев­ръщането на законоп­роекта в закон. В КЕВР ще останат пред­седател, двама членове с опит в енер­гетиката и двама с опит във ВиК-услугите, като дефиницията за стаж в тези две области се раз­ширява.

България

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...