Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) “Теленор“ обяви, че вдига цените с 3.3% от февруари

“Теленор“ обяви, че вдига цените с 3.3% от февруари

“Теленор“ обяви, че вдига цените с 3.3% от февруари

Мобил­ният оператор “Теленор“ съобщи днес на абонатите си, че увеличава месеч­ните такси по дейс­т­ващите договори от фев­руари с 3.3%, кол­кото е сред­ногодиш­ният индекс на пот­ребител­с­ките цени за 2021 г. Ден по-рано Национал­ният статис­тически инс­титут обяви дан­ните за инф­лацията през декем­ври, както и сред­ногодиш­ното й ниво за 2021 г. от 3.3% В края на миналата година два телекома — А1 и “Теленор“, обявиха, че в началото на 2022 г. ще индек­сират тарифата на месеч­ните абонамен­тни планове с инф­лацията от 2020 г. и тази от 2021 г. Смет­ките им показ­ваха, че ръс­тът ще е над 5% — от които 1.7% е инф­лацията от 2020 г., а очак­ванията за 2021 г. са за около 4.2%. Комисията за защита на пот­ребителите обаче заб­рани на мобил­ните оператори да “нат­рупва“ индекси на пос­къп­ване, и припомни, че те имат право да осъв­ременяват цените си, но само с инф­лацията за пред­ход­ната година. “Теленор“ и А1 обжал­ваха заб­раната пред съда, но в рам­ките на няколко дни магис­т­ратите отх­вър­лиха пос­ледователно въз­раженията на двете ком­пании. От А1 още не са реагирали дали ще продъл­жат да спорят с дър­жавата като обжал­ват на след­ваща инс­тан­ция заб­раната да индек­сират цените си с инф­лацията от две поредни години. Третият мобилен оператор у нас — “Виваком“, се съоб­рази с прав­ната база и обяви, че ще преиз­числи тарифите си като вземе пред­вид само инф­лацията за миналата година.

България

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...