Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Инфлацията у нас надмина рекорда от 2008 г.

Инфлацията у нас надмина рекорда от 2008 г.

Инфлацията у нас надмина рекорда от 2008 г.

През 2021 г. цените на горивата и смазочните материали за лични транспортни средства са се увеличили с 38,2%

Годиш­ната инф­лация в Бъл­гария за декем­ври 2021 г. спрямо декем­ври 2020 г. е 7.8% Това показ­ват данни на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ), пуб­ликувани вчера. Подобни пос­къп­ване у нас се наб­людаваше пос­ледно в края на 2008 г. За декем­ври спрямо ноем­ври статис­тиката отчита инф­лация от 0,9%, като това е трети пореден месец на ръст на показателя на месечна база след октом­ври и ноем­ври. Сред­ногодиш­ната инф­лация за периода януари — декем­ври 2021 г. спрямо периода януари — декем­ври 2020 г. е 3,3%. На фона на пан­демията се наб­людава значителна несигур­ност за това как този темп на инф­лацията ще се раз­вие идните месеци и за Бъл­гария. Cпopeд хapмoнизиpaния индeĸc, cpaв­ним c дaн­нитe oт ocтaнaлитe дъpжaви oт EC, мeceч­нaтa инф­лaция e 0,8%, а годиш­ната инф­лация за декем­ври 2021 г. спрямо декем­ври 2020 г. е 6,6%. За срав­нение през ноем­ври този индекс бе 6,3%. Важно е да отбележим още, че именно това е един от Маас­т­рих­т­с­ките критерии, който ще бъде взет пред­вид по пътя на Бъл­гария към влизането в еврозоната. От дан­ните на НСИ се вижда още, че за година пос­къп­ването на хранител­ните стоки и безал­кохол­ните напитки е с 8,9%. Най-голямо е увеличението при животин­с­ките и рас­тителни масла и маз­нини — 24,4%. Хлябът е пос­къп­нал с 15,2%, млякото, млеч­ните продукти и яйцата — с 9,8%. Цената на зелен­чуците е нарас­нала с 12,4%, а на плодовете — с 9,6%. Алкохол­ните напитки отчитат ръст от 1,4%. При тран­с­порта цените са се увеличили с 22,2%. При газооб­раз­ните горива ръс­тът е 102,8% за година, твър­дите горива са се увеличили с почти 26%, а цените за топ­лоенер­гия — с 19%. За цялата 2021 г. горива и смазоч­ните материали за лични тран­с­пор­тни сред­с­тва са пос­къп­нали с 38,2%. Цените за ремонт и под­дръжка на автомобили са се повишили с 10%. Цените на услугите за текущ ремонт и под­дър­жане на жилище са нарас­нали с 11,3%. Според НСИ за изминалата година лекар­с­т­вата са пос­къп­нали с 0,8%, а лекар­с­ките услуги с 3,4%. Вес­т­ниците и периодични издания пък са пос­къп­нали със 17,%. Намаление на годишна база се отчита един­с­т­вено на цените в сек­тора на съоб­щенията и то е с 5,3%, както и при път­нически въз­душен тран­с­порт, където намалението е 7,8%. На месечна база през декем­ври 2021 г. спрямо пред­ход­ния месец цените на хранителни продукти и безал­кохолни напитки регис­т­рират увеличение с 1,4%. Алкохолни напитки и тютюневи изделия пос­къп­ват с 0,4%. Цените в сек­тор „Здравеопаз­ване“ се покач­ват с 0,1%. Увеличението при тран­с­порт е 0,7%. Пос­къп­ването при раз­в­лечения и кул­тура е с 4,7%. За месец материалите за ремонт и под­дър­жане на жилище скачат с 1,9%,

България

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...