Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Природният газ може да поскъпне през декември с повече от 3 на сто

Природният газ може да поскъпне през декември с повече от 3 на сто

Природният газ може да поскъпне през декември с повече от 3 на сто

Природ­ният газ може да пос­къпне през декем­ври с малко повече от пред­виж­даните 3 процента. Това стана ясно от думите на изпъл­нител­ния дирек­тор на „Бул­гар­газ“ Николай Пав­лов по време на обсъж­дането на цените в енер­гий­ния регулатор. Причината е, че прог­нозата е правена преди около две сед­мици, а оттогава цените на бор­сите се повишиха, обясни Пав­лов: „Виж­даме обаче, че има значително покач­ване на цените на природ­ния газ на европейс­ките газови пазари и вероятно в пред­ложението, което ще внесем на 1-ви, цената ще бъде малко по-висока. Това се дължи на новината, че гер­ман­с­кият регулатор зам­рази сер­тифицирането на „Северен поток-2“ до изпъл­нение на определени условия на проек­т­ната ком­пания. Трябва да се отбележи и че кур­сът долар — евро също бележи ръст, но въп­реки това цената за декем­ври, по която „Бул­гар­газ“ ще продава на своите клиенти, която ще пред­ложи за утвър­ж­даване, ще бъде значително по-ниска от цените на европейс­ките газови пазари за дос­тавка“. От думите на Николай Пав­лов стана ясно още, че част от топ­лофикациите и край­ните снаб­дители не са осигурили необ­ходимите им количес­тва газ за есенно-зимния сезон. Въп­реки това „Бул­гар­газ“ ще гаран­тира дос­тавки и за тези дружес­тва, за да няма проб­лем за край­ните пот­ребители.

България

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...