Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Хлебното жито подгони цена от 660 лв. за тон

Хлебното жито подгони цена от 660 лв. за тон

Хлебното жито подгони цена от 660 лв. за тон

Цените на повечето основни зър­нени кон­т­ракти по светов­ните бор­сови пазари продъл­жават да са с посока нагоре заради продъл­жаващото покач­ване на цените на газта и горивата Цените на повечето основни зър­нени кон­т­ракти по светов­ните бор­сови пазари продъл­жават да са с посока нагоре през сед­мицата пред­вид осезаемото покач­ване на цените на газта и горивата. Котиров­ките на пшеницата отвъд океана добавиха 11 долара до 323 щат­ски долара за тон, тези във Фран­ция се повишиха с 8 евро до 280 евро за тон, а цените в Украйна и в Русия са близки — съот­ветно 308 и 312 щ.д./т. При царевицата в САЩ има минимална корек­ция надолу с 1 долар до 265 щ.д./т., в Украйна плюс 1 долар и 277 щ.д./т. Ечемикът също се установи във въз­ходяща крива и тази сед­мица във Фран­ция покач­ване с 5 евро до 257 евро/т., а в Украйна плюс 3 долара и 275 щ.д./т. Рапицата в Европейс­кия съюз /Еuronext/, при която прог­нозите са за час­тично ком­п­рометирана реколта и беше пос­къп­нала чув­с­т­вително, се върна на въз­ходящата траек­тория с отс­кок от 26,25 евро до 686,25 евро/т. След лип­сата на промяна през миналата сед­мица при нерафинираното слън­чог­ледово олио на бор­сата в Ротер­дам тези дни донесоха плюс 10 долара и цената дос­тигна 1470 щ.д./т. Рафинираната захар един­с­т­вена нап­рави извес­тна корек­ция надолу с 12,10 долара до 500,80 щ.д./т. на бор­сата в Лон­дон. В под­к­ръг „Зърно“ на „Софийска стокова борса“ АД котиров­ките през сед­мицата отчетоха значително увеличение. Хлебна пшеница се търси на 435 лева за тон, но продавачите вдиг­наха цените с още 60 лева до 660 лв./т. При фураж­ния ечемик купувачите повишиха офер­тите със 100 лв. до 410 лв./т., но появилото се след месечно отсъс­т­вие пред­лагане е на 560 лв/т. При царевицата тър­сенето също скочи със 100 лв. до 420 лв./т., но и това не доведе до поява на продавачи. Същото бе положението при мас­лодай­ния слън­чог­лед — ръст със 100 лв. на офер­тите за покупка и чет­върта поредна сед­мица без пред­лагане. Всички цени са без ДДС. В под­к­ръг „Хранителни стоки“ цените на основ­ните стоки продъл­жават да бъдат стабилни и неп­роменени, има пред­лагане на кон­серви домати на 1,60 лева за килог­рам и на слън­чог­ледово олио в бутилки, но вече на 3 лева за литър при 2,50 лв. през миналата сед­мица.

България

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...