Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 2,50 лева за литър бензин по Коледа

2,50 лева за литър бензин по Коледа

Цената на литър бен­зин у нас ще стигне 2,50 лева за литър по Коледа. Това прог­нозира екс­пер­тът от Бъл­гар­с­ката пет­ролна и газова асоциация Светос­лав Бен­чев. Цената на суровия пет­рол преди месец беше 80 долара за барел, но стой­ността му тази сед­мица дос­тигна 86 долара за барел, което е рекорд за пос­лед­ните 8 години. Бен­чев припомни, че на пос­лед­ната среща на страните — членки на ОПЕК, беше решено да не се увеличават квотите на произ­вод­с­тво, което по думите му означава, че тър­сенето продъл­жава да е по-голямо от пред­лагането. Екс­пер­тът увери, че към момента няма дефицит, но ако не се увеличи произ­вод­с­т­вото, цените могат да тръг­нат още нагоре. “Вероят­ността при това положение да зад­минат 9095 долара за барел е съв­сем реална“, добави пред bTV. Бен­чев обясни, че другото нещо, което държи цената на суровината висока, е цената на енер­гий­ните ресурси “Цената на нашите бен­зинос­тан­ции се е вдиг­нала с около 11% в рам­ките на месец-месец и половина, в същото време цената на суровината е нарас­нала с около 25%. Това пос­къп­ване е съв­сем нор­мално с наб­лижаването на зим­ния период“, поясни той. По думите му Бъл­гария все още е с най-ниските цени на горивата в ЕС със и без такси На 21 сеп­тем­ври стой­ността на бен­зин A-95 е била 2,27 лева за литър, докато сега по бен­зинос­тан­ции вече се продава 2,382,40 лева за литър. Въз­ходящата тен­ден­ция е започ­нала на 1 октом­ври. Дизелът за посочения период е пос­къп­нал с 0,13 лева за литър (5,75 на сто) с тен­ден­ция на пос­къп­ване. Преди месец той се е тър­гувал за 2,26 лева за литър, докато сега е 2,39 лв./л. Стой­ността на пропан-бутана се е повишила за пос­лед­ния месец с 0,14 лв./л, или 11,97%. На 21 сеп­тем­ври цената е била 1,17 лева за литър, докато сега се продава за 1,31 лв./л. В същото време обаче мал­ките бен­зинос­тан­ции в страната се опасяват от фалити заради големите раз­ходи. Според тър­гов­ците дос­тав­ните цени на горивата, които купуват, са продаж­ните цени на по-големите вериги. “Те правят и допъл­нителни отс­тъпки. Как ние да оцелеем“, попита Дой­чин Лазаров от Национал­ното сдружение на мал­ките и сред­ните бен­зинос­тан­ции. За тях един път в месеца се сменят цените при дос­тав­чика, а при по-малките бен­зинос­тан­ции това се случва при всяка една дос­тавка, каза той. Лазаров заяви, че печал­бата им е 3 стотинки. “Целта е да ни унищожат от пазара“, заяви той. Заради това мал­ките бен­зинос­тан­ции нас­тояват да имат правото да сключ­ват дирек­тни договори с дос­тав­чиците, за да имат по-големи отс­тъпки.

България

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...