Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Над една пета от работещите без договор са заети в ресторантьорството и хотелиерството

Над една пета от работещите без договор са заети в ресторантьорството и хотелиерството

Над една пета от работещите без договор са заети в ресторантьорството и хотелиерството

Над една пета от работещите без трудови договори през годината са установени в рес­торан­тьор­с­т­вото и хотелиер­с­т­вото, сочи статис­тиката на Глав­ната инс­пек­ция по труда. В периода юли — сеп­тем­ври са извър­шени над 1200 проверки в обекти в мор­с­ките ни курорти. Освен нарушения свър­зани с работ­ното време са установени 163 ма работещи без договори и 38 граж­дани на трети дър­жави, полагали труд без раз­решение за дос­тъп до пазара на труда у нас. И през тази година кон­т­ролът на трудовата инс­пек­ция в хотелиер­с­тво и рес­торан­тьор­с­тво е сред акцен­тите, тъй като дей­нос­тите по традиция са рис­кови по отношение на недек­ларирания труд, посочи пред БНР екс­пер­тът на инс­пек­цията Дина Хрис­това. „За деветте месеца около 22 процента от установените случаи без трудов договор са именно в икономически дей­ности „Рес­торан­тьор­с­тво и хотелиер­с­тво“ — 487 лица са установени в тях при 2223 случая общо. Това ни под­с­казва, че ние трябва да продъл­жаваме кон­т­рола в тези икономически дей­ности“, заяви тя. Продъл­жава и прак­тиката хората да подават сиг­нали за нарушения, след като са прес­танали да работят. Най-често те не получават сред­с­т­вата, които са договорени устно с некорек­т­ните работодатели, но в тази ситуация Глав­ната инс­пек­ция по труда трудно може да установи нарушенията. „Ние винаги апелираме първо самите работ­ници да не се съг­ласяват да работят при такива фик­тивни клаузи в договорите, тъй като след това не могат да претен­дират за останалите пари, които са договорили устно най– често и съот­ветно да не се съг­ласяват да работят без трудови договори или ако по някакъв начин се чув­с­т­ват принудени да го нап­равят, нека да ни подадат сиг­нал, докато още са на работ­ните места, за да може ние да го установим да задъл­жим работодателя да сключи договор с тях“, посочи още Дина Хрис­това.

България

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...