Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност и социално изк­люч­ване. Пен­сиите средно ще се повишат с 14%, категоричен е социал­ният минис­тър Гълъб Донев пред БНТ. За голяма част от бъл­гар­с­ките пен­сионери това е един­с­т­вения доход, който получават, изтъква той. Според него актуализацията на ДОО беше нап­равена така, че да бъде гаран­тирана финан­совата стабил­ност на сис­темата. По думите на Донев до 600 лева ще е ръс­тът на сред­ната пен­сия до края на годината. Той заяви, че заръката на президента Румен Радев към всеки един член на служеб­ното правител­с­тво е била да запази своя неут­ралитет, да бъде далеч от политичес­ките пар­тии, да изпъл­нява своите задъл­жения и да може да под­готви чес­тни и справед­ливи избори, да минимизира купения вот, така че да се проведат през ноем­ври месец избори 2 в 1. Раз­бира се, че това което се случи с актуализацията на трите закона в Народ­ното съб­рание приличаше по-скоро на предиз­борна кам­пания, откол­кото на един смис­лен пар­ламен­тарен дебат“, призна Донев. Според него има няколко фак­тора, които влияят на без­работицата — ръс­тът на БВП, мяр­ката 60/40, която се прилага от началото на пан­демията, както и актив­ните политики на Аген­цията по заетостта. По-рано преди ден министър-председателят Стефан Янев освободи от длъж­ността заместник-министър на икономиката Калина Кон­с­тан­тинова и Яна Бал­никова. Освободена от поста заместник-министър на туризма е и Даниела Стоева-Иванова, съобщи Инвестор.бг.

България

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...