Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Компенсират пчеларите с 3 млн.лв. за сушата през 2020 г.

Компенсират пчеларите с 3 млн.лв. за сушата през 2020 г.

Компенсират пчеларите с 3 млн.лв. за сушата през 2020 г.

Пчеларите ще бъдат обез­щетени с 3 млн.лв. чрез схемата за дър­жавна помощ „Помощ за ком­пен­сиране на материални щети по загинали сел­с­кос­топан­ски животни и унищожени пчелни кошери“. Финан­совият ресурс беше утвър­ден на проведеното редовно заседание на УС на ДФ „Земеделие“. Дър­жав­ната помощ, която дейс­тва в Бъл­гария от 2015 г., беше пренотифицирана от ЕК в началото на юли тази година по пред­ложение на МЗХГ. С промяната беше раз­ширен ней­ният обх­ват, като към неб­лагоп­рият­ните събития беше добавена и теж­ката суша. Схемата ще се прилага у нас до 31 декем­ври 2022 г. включително. Дър­жав­ната помощ е с индикативен бюджет от 10 млн.лева. Финан­совата под­к­репа по нея се със­тои от дирек­тни помощи за земедел­с­ките стопани, претър­пели материални щети, нас­тъпили в резул­тат от горещото и сухо лято през 2020 г. Раз­мерът на щетите ще се установява по места след издадени от ветеринар­ните власти протоколи. На основание на удос­товерените случаи, ще бъде изгот­вен регис­тър на регис­т­рирани по Наредба № 3/1999 г. земедел­ски стопани, които имат загинали пчелни семейс­тва, в след­с­т­вие на засушаването през миналата година. Индивидуал­ната ставка за помощта ще бъде определена след прик­люч­ване на кан­дидат­с­т­ването и след като БАБХ изготви обоб­щения регис­тър за унищожените пчелни семейс­тва. Пред­с­тои ДФ „Земеделие“, съв­мес­тно с ком­петен­т­ните дирек­ции в МЗХГ и БАБХ да изгот­вят указания за предос­тавяне на помощта.

България

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...