Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Служебното правителството няма да маха добавката от 50 лв. към пенсиите

Служебното правителството няма да маха добавката от 50 лв. към пенсиите

Служебното правителството няма да маха добавката от 50 лв. към пенсиите

“В момента, в който инс­титуциите имат готов­ност да обявят лицата в списъка по “Маг­нит­ски“, той ще стане дос­тояние на общес­т­веността. Този списък е динамичен и пос­тоян­ната работна група ще има задачата неп­рекъс­нато да анализира хората в него и свър­заността им с други. В същото време лицата, които са прек­ратили свър­заността си, ще бъдат изк­люч­вани от този списък“ — това заяви в интервю за “Нова телевизия“ вицеп­ремиерът и минис­тър на социал­ната политика Гълъб Донев. По думите му основ­ната цел на пуб­ликуването му е да защити дър­жав­ните пред­п­риятия и дружес­тва. Социал­ният минис­тър увери, че добав­ката от 50 лв. към пен­сиите ще продължи и по времето на служеб­ния кабинет. “Тя няма да бъде прек­ратена и пен­сионерите могат да бъдат спокойни. Ние я приемаме като един добър стимул и инс­т­румент за повишаване на пот­реб­лението. То пък помага на биз­неса и икономиката. Мога със сигур­ност да кажа, че докато служеб­ното правител­с­тво управ­лява, тази добавка ще бъде изп­лащана“, заяви той. Донев комен­тира и решението за увеличение на пен­сиите с 5% и обясни, че тези, които няма да го получат, са хората, чиито пен­сии са били вече увеличени от 1 януари. Той комен­тира и пред­лаганите от правител­с­т­вото нис­колих­вени кредити. “Няма да пов­тарям ман­т­рата, че пари в бюджета няма, защото актуализацията не се случи. Този допъл­нителен инс­т­румент, който ще бъде пус­нат на пазара, е един вид прог­рама за въз­с­тановяване на нор­мал­ното раз­витие на икономиката. Това са т.нар. нис­колих­вени кредити. Пър­вата година няма да се плаща нито глав­ница, нито лихва. Срокът за връщането също е дълъг — 7 години“, обясни Донев.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...