Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) На всеки 4 дни един български работник загива при трудова злополука

На всеки 4 дни един български работник загива при трудова злополука

На всеки 4 дни един бъл­гар­ски работ­ник не се прибира вкъщи, защото загива на работ­ното си място. 2309 са трудовите злополуки, отчетени у нас през миналата година, показва оператив­ната инфор­мация на НОИ. Тъж­ната статис­тика сочи, че са регис­т­рирани 89 смър­тни случаи, 8 от тях на жени. През 2020 г. отново най-много жер­тви има в икономичес­ките дей­ности от сек­тор “Строител­с­тво“ — 17 бр. (2019 г. — 18 бр.), след­ван от “Сухопътен тран­с­порт“ — 11 бр. и “Тър­говия“ — 8 бр. Броят на смър­т­ните случаи през 2020 г. е същият като през 2019 г. И фак­тите отново са без­мис­лос­тни — на всеки 4 дни един бъл­гар­ски работ­ник не се прибира вкъщи, защото загива на работ­ното си място. В Бъл­гария фатал­ните трудови злополуки, отнесени към 100 000 работещи, продъл­жават да са два пъти по-високи от сред­ноев­ропейс­ките нива. Трудовите злополуки през 2020 г. са намалели спрямо 2019 г., когато са били 2731 бр. Най-голям брой са кон­с­татирани в сек­тор “Сухопътен тран­с­порт“ — 187 бр. и “Строител­с­тво“ — 187 бр. Загубените в резул­тат на трудови злополуки кален­дарни дни за 2020 г. са 162 480. Според пос­лед­ните пуб­ликувани данни на Национал­ния осигурителен инс­титут през 2018 г. у нас са приз­нати едва 15 нововъз­ник­нали случаи на професионални болести. За срав­нение, през 2009 г. тех­ният брой е бил 116. По данни на НОИ през 2019 г. починалите у нас лица между 20 и 65 г., т.е. в работос­пособна въз­раст, са 17 199 души, като вероятно при част от тях лошите условия на труд и свър­заните с тях заболявания са една от причините. В продъл­жение на 23 г. с под­к­репата на “Благот­ворителен фонд проф. д-р Желязко Хрис­тов“ се изп­лащат стипен­дии на децата на миньори, полицаи, учители, шофьори, желез­ничари и др., част от които са били членове на КНСБ. От 1998 г. досега заделените от фонда сред­с­тва за под­к­репа на децата без родители са над 400 хил. лв. Към момента стипен­диан­тите на благот­ворител­ния фонд са 39. Финан­совите сред­с­тва се осигуряват чрез дарения, като се организират благот­ворителни кам­пании и инициативи. Всеки, който желае да помогне, може да изп­рати и SMS с текст DMS POMOGNI на 17 777. Цената е 1 лв.

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 80 години от рождението на незабравимата Гена Димитрова

На големия хрис­тиян­ски праз­ник Гер­гьов­ден незаб­равимата Гена Димит­рова щеше да навърши 80 години. За жалост тя си отиде без време през 2005

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...