Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 74, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Туроператори:Бизнесът ни няма да се справи и се очакват масови фалити

Туроператори:Бизнесът ни няма да се справи и се очакват масови фалити

Туроператори:Бизнесът ни няма да се справи и се очакват масови фалити

Обединение „Бъдеще за туризма“ организира масов протест във втор­ник. Пред БНР Пав­лина Иванова, пред­седателка на организацията, заяви, че недовол­с­т­вото е свър­зано с изходящия туризъм, който е в колапс. По думите ѝ този биз­нес не работи от 1 година, все още няма гаран­ционен фонд, а скоро стават изис­куеми сред­с­т­вата, които клиен­тите могат да си искат обратно заради нереализираните пътувания. „Ако няма намеса на дър­жавно ниво, биз­несът няма да се справи и се очак­ват масови фалити“, каза Пав­лина Иванова. До момента за година в бранша не е имало обявен фалит. Целта е да бъде въз­можно раз­п­лащането с клиен­тите, а след това всяка фирма ще решава след една година лок­даун дали и как ще продължи, добави Иванова. „От 1 март отпада ограничител­ният режим за провеж­дането на екс­кур­зии в страната. Може би пър­вите пътувания ще се осъщес­т­вят около 1520 март“, прог­нозира Иванова. По думите ѝ има доста голям интерес от граж­дани, които искат да нап­равят някакво движение, защото COVID-19 една година прикова всички вкъщи. От сдружение „Бъдеще за туризма“ са изгот­вили протокол за извър­ш­ване на дей­ността, който ще бъде пред­с­тавен за одоб­рение на здрав­ния минис­тър. „Съв­сем скоро ще имаме много ясно раз­писани правила“, съобщи Пав­лина Иванова. За момента не е ограничен капацитетът на пол­з­ване на автобусите и те могат да се движат пълни, уточни тя. Тя одоб­рява идеята работещите в туризма да бъдат масово вак­синирани, още повече че раз­лич­ните пазари вече предявяват претен­ции да бъдат обс­луж­вани от вак­синирани лица.

България

Култура

Спорт

Свят

Котка, спасила човек, бе назначена за временен полицейски началник

Полицейс­кото управ­ление на япон­с­кия град Тояма наз­начи за един ден за свой начал­ник кот­ката Коко, която миналата година помогна да бъде спас…

Прочети още:

Loading...

Земеделие