Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб06032021

Брой 45, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Драстичен спад в обявите за работа

Драстичен спад в обявите за работа

Драстичен спад в обявите за работа

В условията на въведените ограничения заради коронавируса у нас се наб­людава драс­тичен спад в обявите за работа. Това показ­ват дан­ните на кон­сул­тан­т­с­ките ком­пании и кариер­ните сай­тове. 19% по-малко нови пред­ложения за работа през миналия месец спрямо ноем­ври, отчита една от водещите ком­пании за под­бор на пер­сонал у нас. В рам­ките на година пък обявите за тър­сене на нови служители са намалели с цели 44 на сто. С най-голям спад са обявите в сек­торите строител­с­тво, здравеопаз­ване и произ­вод­с­тво. В отрасли като изкус­тво, тър­говия, хотелиер­с­тво, рес­торан­тьор­с­тво, мар­кетинг също има намаление. Кон­курен­цията сред кан­дидатите, тър­сещи работа е голяма, отчитат ком­паниите за под­бор на пер­сонал. За да се стигне до интервю за работа, екс­пер­тите съвет­ват да има адек­ватно описание на трудовия стаж и самите задъл­жения като процеси, които са извър­ш­вали при предиш­ните си работодатели. Добро образование, предишен опит и въз­мож­ност за комуникация и за справяне с кон­ф­ликти се ценят най-високо от работодателите. Очак­ванията обаче са, че биз­несът ще преодолява бавно ефек­тите от коронак­ризата, а това ще влияе и на пазара на труда. “Бавно и трудно съживяване, връщане към пред­к­ризис­ните нива евен­туално ще има чак в след­ващата година“, заяви пред БиТиВи икономис­тът Румен Гълъбинов. Прог­нозите са, че сред най-търсените специалисти ще бъдат хората в ИТ индус­т­рията и аут­сор­синг ком­паниите. След праз­ниците, с началото на година, вече се наб­людава по-високо тър­сене на хора, отчитат още екс­пер­тите.

България

Култура

Режисьорката Елица Петкова бе отличена от Берлинале

Режисьорката Елица Петкова бе отличена от Берлинале

Режисьор­ката Елица Пет­кова получи стипен­дия от Бер­линале. Стипен­дията се присъжда съв­мес­тно от прог­рамите “Пер­с­пек­тивно гер­ман­ско кино“ и “Т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Антон Недялков извън терена повече от месец

Защит­никът на Лудогорец Антон Недял­ков се раз­мина с тежка кон­тузия след грубия фаул на Лесли де Са в мача с Цар­ско село за Купата на Бъл­гари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: 2 млн. руснаци са получили и двете дози от ваксините срещу COVID-19

Два милиона рус­наци вече са получили и двете дози от вак­сините срещу COVID-19, а още два милиона — само пър­вата доза, заяви вчера президентъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

Пър­вите прог­нози на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво (CAPA) за зър­нената реколта тази година са доста оптимис­тични,…

Прочети още:

Loading...